Sequence Report: PRP4ps

General information about the entry
Gene namePRP4ps
Primary accession numberPRP4ps.AA
Secondary accession number(s).
Sequence typeProtein
Sequence originSugen
Sequence length948
Sequence description.
>PRP4ps_Mm
QPEMGNADNSEKSVNEENGEVSAVQSQNKHSPHRHKNKETNKNIKTRSKHEKHEHSSEENRDKKHKHKHQHKKXKRKEVI
DASDEKGLSPAKRTKLYDLALL*DLEKQRALIKAELDNELMEGKVLSVMGLILQGYKSGSKE*EIHEKARNGSRLHTRSS
GSTMKELEKVPKELKGKYLIKKGKKESKNRSKERTRHRSDKRKNKGAVEMVEKANRSKSKERRKYKNPSKRNKTQDQA*I
SKSQEKVQKARSPAIEKIKNEKKGKXKDSKKLPIVKERNLSRSKNSKSPVGLRDXRSRSKERKLKRSEIDKGKKKIKSLS
KDASFGKENRSPSRRPGCNPKRIQNNETSQKLERHLLLSNRRFKQSKSPSQSLSXRQKGQKPILTKKMERTKEMSFFSEN
MSXXVISSVDVNDQKIPAPSLRRSRSPIRGSYSPMRCSRSPRRRSRYPXXNRSQGSRSCLRRKSQSWGGHGRSRSKXKED
KFKGSLWEGMKVEQVSSSDXNLDDFDVDEDDEEAPVEQRRIQRQAIVQKYKYLAEDSNIPVPSELSSPHSSTRS*SPSLD
SILEQVPAYVKEYEWKNVANFEVSGKANHNLMTVEQNNDSSQKKLLAPDVFTESDDRFAAYFGSSFLRASGTGEDFKENP
STRDNWTDAEGY*PVSIREVLEKRYNVYGFTGKGVFSSIVRDADPYDRFQARPLFRHFYHKEHLCLIFEPPYEFVRGIKX
YFEDVSLHIKAVRLYSQQLFLALKLLKRCDILHADIEPDNVVSESKTISKLCXFGSASHVADNDIMLYLVNRFYHALEII
ASKSYDYGIDMWTVGGALYELYTGKXKTLFSGKTNNHILKVTMDLKGKIQNKMIRKDVFKDQHFEQNLNFMYIEDDKITE
REKVAVMSTINPTKDLLDDLLEYKRHTEDQCKKFHQXKDLLDQITMLDPAK*ISINQALQHVFIQEKF