Sequence Report: PRP4ps

General information about the entry
Gene namePRP4ps
Primary accession numberPRP4ps.kin_dom
Secondary accession number(s).
Sequence typeProtein Kinase Domain
Sequence originSugen global kinase HMM prediction
Sequence length276
Sequence descriptionKinase domain by global Sugen HMM.
>PRP4ps_Mm
YNVYGFTGKGVFSSIVRDADPYDRFQARPLFRHFYHKEHLCLIFEPPYEFVRGIKXYFEDVSLHIKAVRLYSQQLFLALK
LLKRCDILHADIEPDNVVSESKTISKLCXFGSASHVADNDIMLYLVNRFYHALEIIASKSYDYGIDMWTVGGALYELYTG
KXKTLFSGKTNNHILKVTMDLKGKIQNKMIRKDVFKDQHFEQNLNFMYIEDDKITEREKVAVMSTINPTKDLLDDLLEYK
RHTEDQCKKFHQXKDLLDQITMLDPAK*ISINQALQ