Sequence Report: SRPK2ps

General information about the entry
Gene nameSRPK2ps
Primary accession numberSRPK2ps.NA
Secondary accession number(s).
Sequence typeRNA
Sequence originSugen Kinome
Sequence length1806
Sequence description.
>SRPK2ps_Hs
TGCTGGGATATGTAGGGGAAAAGATTTGTTGCAATGAAAGTTGTAAAAAGTGCTCAGCGTGATACAGACACAGCCTTGGA
TGAAATAAAATTGCTCAAATGTGTTCGAGAAAGTTATCCCAGTGACCCAAACAAAGACATGGTGATCCAGCTCGTTGACT
TCnnnnnnnnnnnnGGCATGAATGGGATACATGTCTGCATGGTCTTGGGAGTACTTGGCCACCATCTCCTCAACTGGATC
ATCAAGTTCAACTATCAAGGCCTCCCACCCAGTACGTTGTCTGAAGAGTATCATTTGACATTTCCTTCAGGGTTAGAATA
TCTACACAGTAAGACCAAGATTACTCATACTGACATAAAGCCGCAAAACATCTTGATGTGTATGGATGATGCATATGTGA
GAAGAACGGCAGCTGAGACCACTGAGGGGCAGAAAGCAGGTATTCCTCCTCCTTCAGGGTCTGCAGTGAGTACGGCTCCA
CAGCAGAAACCTATAGGAAAAATATCTAAAAACAAAAAGAAAAAACTGAAAAATAAACAGAAGAGGCAGGCTGAGTTATT
GGAAAAACGCCTGCAGGAGATAGAAGATTGGAGCAAGAAGCGAAGGAAAATAATAGAAGAAAACATCACCTCAGCTGCAC
CTTCCAATGAGCAGGATGGGGAATACCCTTTTCTTAACTTGAGAGAAATAnnnnnnnnnnnnGATGGCGAATACTGCGCA
GAAGTGAAACTAAAAACAGCAGGATTAGAGGAGGCGGCCGAGGCAACGGCAAAGGACAATGCTGAAGCTGAGGACCAGGA
AGAGAAAGAAGACCCTGAGAAAGAAAACATTGAGAAAGATGATGTAGATCAGGAACTTGCGAACATAGACCCTACGTGGA
TAGAATCACCTAAAACCAATGGCCATCTTGAAAATGGCCCATTCTTACTGGAGCAGCAACTGGACGATGAAGAGGATAAT
GAAGAAGACCGCCCAAATACTGAGGAATATAATTTTGATGAGCCAAATGCAGAAAGTGATTACACATATAACAGCTCCTA
TGAACAATTCAATAGTGAATTGCCAAATGTATGGCATAAAATTCCCGAGTCACAGTTTCCAGAGTTTTCCACCTCGTTGT
TTTCTGGATCCTTAGAACCTGTGGCCTGCAGCTCTGTGCTTTCTGAGGGATCACCACTTACTGACAGAAGCAGGACGGTT
TCAGCCTCCAGTACTGGGGATTTGCCAAAAGCAAAAACCCGGGAGGCTGACTTGTTGATGAATCCCCTGGATACACGGAA
TGCAGATAAAATTAGAGTAGAAATTGCTGACCTGGGAAATGCTTGTTGGGCGCATAAACACTTCACGGAAGACATCCAGA
TGAGTCAATACCGTTCCATAGAGGTTTTAATAGGAGAGGGATACAGCACCCCTGCGGACATCTGGAGCACGGCGTGTATG
GCATTTGAGCTGGCAATGGGCGATTATTTGTTTGAACCACATTCTGGGGAAGACTATTCCAGAGACGAAGATCACATAGC
ATTGATCATTGAACTGCTGGGGAGAGTCCGGTTTACTGACCGTTTTCTTnnnnnnAAAAAATACGCTATGTTGGGGAAAT
ATTTCGAGGAGTTTTTCACCAGAAAAGGAGAACTGCGACATACCAAGCTGAAACCCTGGTGCCCTTTTGATGTACTTGTG
GAGAAGTATGGCTGGCCCCATGAAGATGCTGCATAGTTTACAGATTTCCTGATCCCGATGTTAGAAATGGTTCCAGAAnn
nCGATCCTCAGCTGGCGAATGCCTTCAGCATCCTTGGTTGAATTCT