91913.m00065

Species: T.vaginalis
Alias: TvagK0828, 91913.m00065
External Links:
Annotation:

Classification

Group: CAMK
Family: CAMKL
Subfamily: CAMKL-Tvag1

Sequence

Name Sequence Type Origin Length Description Download
91913.m00065.AA Protein None 282 None Fasta, JSON
91913.m00065.kin_dom Protein Kinase Domain None 187 None Fasta, JSON

Protein domain

Protein domains of 91913.m00065.AA. The domains are annotated by HMM profiles from Pfam and SMART, as well as in-house data which includes HMMs of each individual kinase group, family and subfamily. Here is domain list in details, including sequence identity, significance and alignment. In particular, you can find can find the best hit kinase group/family/subfamily, which is helpful to understand the relationship between kinases.Kinase domain and best hit kinase group/family/subfamily are highlighted in red and blue. Visualized by pviz.

Usage: Zoom in selected region by dragging mouse and zoom out by double-clicking.

Domain Protein name Domain Name Range Identity (%) Significance Score Profile Source Profile Range (length) Alignment
Kinase 91913.m00065.AA Ciliate-E2 14-241 15 6.3e-18 58.12 In-house 1-365 (365) Show / Hide
Range on Protein: 14-241
Range on HMM: 1-365/365
Sequence Identity: 15% (60 aa)

LLFKRIIATTKHGKVFLV-EWLKYNQV-----------------FTLKRIERSHYGSNRIDIIRS---LY--------------------HSNIVNVYKT
 | ..| . .|.|... |.. .|.         .. | ..  . | | .| .  ..          | ||.. | .
YKFIKKIGQGNFGSVYKCKVWKVQKQFAIKIIDQKQQRQQMQEKVKIKIYAMKIMKKNQIEQIKQEIHIMREINCFYKKINEKNILEQLNHPNIIKMYEC

YL--REKYIYLLMDYCPI-DVHRFIEQRGVISESR--------FIEAAYSMLQSV------------------QAMHSKS-ISHNNIRPSKFLLDKYGRI
.  ...||| |.||  |  .|...  . .      |..| | | .         . .||| | | .| |. |.   |
FQEKDDNNIYLVMEYCQGGDLFDYIKNNKKKRNHEIEKDKYFTEKEIKYIMKQILQGFKTKAEFYIACIILALEYLHSKNNIIHRDIKPENILF-----I

QISDFSNATQYDESTQ--------------------------------------KKEFAHA------------------KSVDVWCLGVTFYYMLTG-LL
 |.|| ....||.. |                    ..           ...|.|.|||..|.||.| . 
KIIDFGLSKKYDDDNQNRTHKQQCKWYMFKNDTSRTPGYMDQIIQQNMFNTICGTPGYMAPEILNGKKYDNQQKQKGYDYKCDIWSLGVILYEMLFGKPP

ITNLYFDHEDIMSKDFSQIKY-----------------------PQGTSKDTIMLISE----CLNSCEKARPS-VDCLLQSSIF
        . |||            .. |.... ||.   .|. .. |.. . .|. .|
F--------------QQQIKQCKIDFPCPEWQKDTQCIQCKWKSWKKWSQECKDLIKKFGKRMLQKDPEKRITGWEQILNHPWF

Kinase 91913.m00065.AA S_TKc 14-241 22 5.4e-16 57.63 SMART 1-231 (231) Show / Hide
Range on Protein: 14-241
Range on HMM: 1-231/231
Sequence Identity: 22% (59 aa)

LLFKRIIATTKHGKVFLVEWLKYNQVFTLKRIERSHYGSNRIDIIRSLYHSNIVNVYKTYLREKYIYLLMDYCPI---DVHRFIEQRGV------ISESR
 . |.|   |||... . | .... .|.|    . |.| .. | |||. | ..  ...|. |.||.  |....|..||    ..| .
YEILRKIGKGAFGKVYKCRHKKTGRIVAIKIIK--EHIRREIQILKK-HHPNIVKLYDVFQD-DHLYMVMEYCDGDLGDLFDYIKKRGRHGLRFPFPE-H

FIEAAYSMLQSVQAMHSKSISHNNIRPSKFLLDKYGRIQISDFSNATQYDESTQKKEFA------------HAK-SVDVWCLGVTFYYMLTGLLITNLYF
  .| ... .. .||. | | . |. |||. .| |.|| |.|.   . |       . | ..|.| .|...| ||.|    
ARFYMYQICCALEYCHSHGIIHRDLKPENILLDE--HIKICDFGLARQL------TTFCGTPWYMAPEVLGYGKCKCDWWSCGCILYEMLCGYPPFP---

DHEDIMSKDFSQIKYPQGTSKDTIMLISECLNSCEKARPSVDCLLQ-------SSIF
 ... | |      |.. . .|. ||.  . ||.. .||     |
-QMQMMFKKIG--------SPEAKDFIRKCLQKDPEKRPTA-EALQDEWDIKCHPWF

Kinase 91913.m00065.AA Pkinase 26-126 25 1.4e-15 56.14 Pfam 13-131 (293) Show / Hide
Range on Protein: 26-126
Range on HMM: 13-131/293
Sequence Identity: 25% (30 aa)

GKVFLVEWLKYNQVFTLKRIERSHYGSNR---------IDIIRSLYHSNIVNVYKTYLREKYIYLLMDYCPI-----DVHRFIE--QRGVI--SESRFIE
|.|.. . ...... .|.|...| |.     | | ..| | ||| | .. ....||. |.||.   | ...|. ..|.. ||  . 
GCVYKCHHKGTGKIVAVKIIKKRHEKSWKDQTHRRLSEIQIMKRLNHPNIVRLYDWFEDKDHIYMVMEYCEGGLYVMDLFDYISTWRHGCFYFSEWECKF

AAYSMLQSVQAMHSKSISH
 .| .|. .. .||..| |
YMYQILRGLEYCHSMGIIH

Kinase 91913.m00065.AA Ciliate-E2-Unclassified 15-241 15 1.4e-13 43.51 In-house 2-352 (352) Show / Hide
Range on Protein: 15-241
Range on HMM: 2-352/352
Sequence Identity: 15% (56 aa)

LFKRIIATTKHGKVFLVEWLKYN-----------QVFTLKRIERSHYGSNRIDIIRSLYHSNIVN------------------VYKTYL--REKYIYLLM
 . ..| . .|||.... | .      |.. | |.... .| .... .. . ....         |.. |  ...||. |
KIIKQIGQGGFGKVYKCQHKKQKQYYAMKYMKKIQIYKQKQIMNKDEIMNEMKEMNNKKK-YHQRKYNKIMQQILLNHPHPFIVKMFYCFQDKQNIYIVM

DYCP----IDVHRFIEQ--------------RGVISESRFI-----EAAYSMLQSVQAMHSKS-ISHNNIRPSKFLLDKYG---RIQISDFSNAT-----
.||.  .. .. ..       | ..|  .    .. || . .|.| | | .| |. |.|. |  .| |.||...   
EYCEGGDLWQYIKKRKKQKQKGNDLFHNMKQRKIFTEQQAKYKKAKFYFAQILQGLEYLHHKNNIIHRDIKPENILFDNNGKNYYIKIIDFGISKKYQQN

--------------------------QYD------ESTQKKEFAHA--KSVDVWCLGVTFYYMLTGLLITNLYF----------------------DHED
             .|    | |... |  ...|.|.||| .|.||.| .  ..            ...
NNCDTNQQQKMQIWKQQMMWTFCGTPNYMPQYTAPEVLQGQNYDHSKAYKCDIWSLGVILYEMLFGYY---PFYDNNCEQHQQLITQWINNAYRKQLYQN

IMSKDFSQIKYPQ-----GTSKDTIMLIS----ECLNSCEKARPSVDCLLQSSIF
|. |.... |.|.   . |. . .|.   .|. . . |.. . .|. .|
IKQKNIQFPKFPWQQIPKHWSPEAKDFINDLLQKMLKKNPNKRITFEQILNHPWF

Kinase 91913.m00065.AA CAMK 19-156 15 1.5e-11 32.72 In-house 1-249 (425) Show / Hide
Range on Protein: 19-156
Range on HMM: 1-249/425
Sequence Identity: 15% (39 aa)

IIATTKHGKVFLVEWLKYN------------QVFTLKRIERSHYGS---------------------------------NRIDIIRS-------LYHSNI
.. .  |||.|.. . .      | . | |...  .                 . |.| ..    | | ||
TLGRGSFGKVKLCIHKNTTGKERVHHIYTNGQKVAIKIIDKKKLKDKQNQDYSNCYKIDKSKCKHRYCWRRPKDRKNVRREIEIMKKLQGIGNKLDHPNI

VNVYKTYLR-------------------EKYIYLLM---DYCP-----IDVHRFIEQR---------------GVISESRFIEAAYSMLQSVQAMHSKSI
.. | .|           .|..|. |  .||.   .|. .| ..        | ..|.    ... |. .||. |
IKLYEVYEDPHYFKNTNDYETSKQVFTKDKHMYMVMEIMEYCSGGELFDDLFDYIVEHGCYGEEFDQFDIVERGRFTEREARRYFRQICSAVHYCHSHNI

SHNNIRPSKFLLDKY-----------------GRIQISDFSNATQYDES
 | . |  |||.         . | |.|| |...|..
VHRDLKPENILLDDNNDDSDPVEHDEIFDWNNNNIKIIDFGFANKFDPG

Kinase 91913.m00065.AA CMGC 55-155 16 3.8e-10 28.58 In-house 72-256 (513) Show / Hide
Range on Protein: 55-155
Range on HMM: 72-256/513
Sequence Identity: 16% (31 aa)

IDIIRSL-----------------YHSNIVNVYKTYLREK-----------------YIYLLMDYCPIDVHRFIEQRG---------VISESR-------
| | . |         | |||. | . ...         ..|| ..|.. | ...|..       ||     
IKILKHLNKNHDPNWQRRDDPDNKHHNNIVKLYDIFYHKNSDGNEYEDKHIISQHFNHLYLVFEYMDHDLYQYIKNNQFDYQGKRPMPLSE-HENKHPHR

-----FIEAA------YSMLQSVQ--AMHSKS--ISHNNIRPSKFLLD--------------------KYGRIQISDFSNATQYDE
        | .|...  .||.  | | . |. |..          | ||. | || .|..|..
RPPHNIKYFMIHIRYMYQILRGLKLKYCHSHWGNIIHRDLKPENILINHNCELITRMMWKSEDWNPCQKNGRLKICDFGLARWYHP

Kinase 91913.m00065.AA MELK 16-147 21 8.5e-09 25.86 In-house 3-141 (254) Show / Hide
Range on Protein: 16-147
Range on HMM: 3-141/254
Sequence Identity: 21% (30 aa)

FKRIIATTKHGKVFLVEWLKYNQVFTLKRIERSHYGSN------RIDIIRSLYHSNIVNVYKTYLREKYIYLLMDYCP-IDVHRFIEQRGVISESRFIEA
  | |  .|| |  . ||  .| ... . |..    .| ...| | .| .|   |. |...|.||| .. .| .. ..|.   
VHDEIGTGGFAKVKLACHILTNQMVAIKIMDKNQLGHDLPRVKTEMDALKNLRHQHICQLYHYIETEDKIFMVMEYCPGGEMFDYIIRQDRLEEEETRHF

AYSMLQSVQAMHSKSISHNNIRPSKFLLDKYGRIQISDF
  .. .. .||. .| ...| .|.| . .... ||
FRQIVSAIAYVHSQGYAHRDLKPENLLFDEDHHLKLIDF

Kinase 91913.m00065.AA SLK 55-161 20 1.4e-08 24.96 In-house 47-155 (259) Show / Hide
Range on Protein: 55-161
Range on HMM: 47-155/259
Sequence Identity: 20% (23 aa)

IDIIRSLYHSNIVNVYKTYLREKYIYLLMDYCP---IDVHRFIEQRGVISESRFIEAAYSMLQSVQAMHSKSISHNNIRPSKFLLDKYGRIQISDFSNAT
|||. .. | |||..|..| .. .......|.  .|  .|  .. |..  .. |..... .||. . | ...  |.  | ... || . 
IDILSECKHPNIVKLYEAYYYDNKLWMMIEFCDGGAVDNI-MVELEHPLTEDQIQYVCKHMCEALNWLHSNKVIHRDLKAGNILMTMDGDVRLADFGVSA

QYDESTQKKE
. . ||..
KNKHTMQKRD

Kinase 91913.m00065.AA KHS 55-160 26 2.5e-07 20.57 In-house 47-153 (258) Show / Hide
Range on Protein: 55-160
Range on HMM: 47-153/258
Sequence Identity: 26% (28 aa)

IDIIRSLYHSNIVNVYKTYLREKYIYLLMDYCPIDVHRFIEQ-RGVISESRFIEAAYSMLQSVQAMHSKSISHNNIRPSKFLLDKYGRIQISDFSNATQY
| ...  |.||| . |||.. ... |.||    | . | .||   .  || .. .||.  | |.  || ..| ... || ..| 
IMMMKDCRHPNIVAYFGSYLRRDKLWICMEYCGGGSLQDIYHVTGPLSELQIAYVCRETLQGLHYLHSMGKMHRDIKGANILLTDQGDVKLADFGVSAQI

DESTQKK
 . |.
TATIAKR

Kinase 91913.m00065.AA CDC2 55-147 25 5.8e-07 16.88 In-house 51-147 (301) Show / Hide
Range on Protein: 55-147
Range on HMM: 51-147/301
Sequence Identity: 25% (25 aa)

IDIIRSLY-HSNIVNVYKTYLREKYIYLLMDYCPIDVHRFIE----QRGVISESRFIEAAYSMLQSVQAMHSKSISHNNIRPSKFLLDKYGRIQISDF
| .. | | |||   .  . .|. .|. | .. .  .. .....  . .| .|| |  |.. | | .. |. |.|| |.|.|.||
ISCLKELKDHPNIVKLHDVIHQ-NKLYMVFEYLDMDLKKYMDMSIPKNKHMPPQLVKSYMYQILQGVHFCHQRRIMHRDLKPQNILIDKKGNIKIADF

Kinase 91913.m00065.AA PLK1 55-160 22 8.9e-07 18.02 In-house 50-156 (253) Show / Hide
Range on Protein: 55-160
Range on HMM: 50-156/253
Sequence Identity: 22% (24 aa)

IDIIRSLYHSNIVNVYKTYLREKYIYLLMDYCPID-VHRFIEQRGVISESRFIEAAYSMLQSVQAMHSKSISHNNIRPSKFLLDKYGRIQISDFSNATQY
|.| |.| | .||.... . ....|.... |  .   .|. | |    | .....| .| . | | ..   |.  ...| || ||. 
IQIHRQLHHRHIVKFHHFFEDKQNVYIVLELCRRRSLMELHKRRKAITEPECRYYMYQIVEGCQYLHNNKIIHRDLKLGNLFLNDHLQVKIGDFGLATKC

DESTQKK
... .|
EYDGERK

Kinase 91913.m00065.AA Pkinase 166-241 20 2e-06 24.11 Pfam 191-293 (293) Show / Hide
Range on Protein: 166-241
Range on HMM: 191-293/293
Sequence Identity: 20% (22 aa)

KSVDVWCLGVTFYYMLTGLLITNLYFDHE------DIMSKDFSQIK------YPQGTS-------------------KDTIMLISECLNSCEKARPSVDC
..||.| .|...|.||.|   . |...   | | . .  .   .|. |          .. . .|. ||. . | ||. ..
PKVDMWSCGCILYEMLCGR----PPFPGHCWHDNHDQMQMICRIMGPPLHFDWPWWCSISYFFFRHWHFHWTFHNWSEECKDFIKWCLCKDPKKRPTAEQ

LLQSSIF
.||. |
ILQHPWF

Kinase 91913.m00065.AA CAMKL 55-103 26 1.3e-05 13.72 In-house 63-127 (297) Show / Hide
Range on Protein: 55-103
Range on HMM: 63-127/297
Sequence Identity: 26% (17 aa)

IDIIRSLY---HSNIVNVYKTYLREKY------IYLLMDYCP---IDVHRFIEQR----GVISES
| | ..|  | ||. | .. ...   ||| | ||.  .| . .|...  | ..|.
IQIMKMLNIGKHPNIIKLYEVIETPEHDIETKKIYLVMEYCSGGEMDLFDYIVKHGHRRGRMPEH

Kinase 91913.m00065.AA TyrKc 14-235 15 2.7e-05 -137.04 SMART 1-280 (280) Show / Hide
Range on Protein: 14-235
Range on HMM: 1-280/280
Sequence Identity: 15% (44 aa)

LLFKRIIATTKHGKVFLVEWLKYNQVF--TLKRIERSHYGSNRID------IIRSL--YHSNIVNVYKTYLRE-------KYIYLLMDYCP-IDVHRFIE
. .....   |.|.. .|  ||  .||     | |   | ..|  | |||. |  . .    . ....| |.| | . .. 
ITLGKKLGEGAFGEVYKGTWK--IQVAVKMLKEDA-------REDFMREARIMCKLGGHHPNIVRLYGVCTQQGRNFMYIEPLMIVMEYMPHGDLKDYLR

QRGV-ISESRFIEAAYSMLQSVQAMHSKSISHNNIRPSKFLLDKYGRIQISDFSNATQYDES--------TQKKEF-AHAK-------------------
 .. .. . ... ..  . . ||| . | .   |... ... |||| .  ..     . .|  ..|          
KHRPKLCMKDLLSFCWQIACGMEYLHSKNCIHRDLAARNCLVGENHTVKISDFGLSRDIYDDDQQGESKDYYRKKEHKGGKTMLPIRWMAPECINYGKFT

-SVDVWCLGVTFYYMLTGLLITNLY-------FDHEDIMS--KDFSQIKYPQG--------TSKDTIMLISECLNSCEKARPS----VDCL
  ||| ||. . ..| .  |    . ....  |.  . |.     ... .....| .  . ||.  ..|.
TKSDVWSFGVCMWEIFT--YGQQPYPGMIQQMMSNQEVIEYVKQGYRMPQPPNDYPMSFVCCPDEMYQIMKQCWHEDPEDRPTFSEIHECF

Kinase 91913.m00065.AA CAMKL 164-183 40 0.001681 6.87 In-house 213-232 (297) Show / Hide
Range on Protein: 164-183
Range on HMM: 213-232/297
Sequence Identity: 40% (8 aa)

HAKSVDVWCLGVTFYYMLTG
... ||.| .||. | |..|
DGPKVDIWSCGVILYAMVCG

Kinase 91913.m00065.AA PLK1 164-241 23 0.004286 5.72 In-house 176-253 (253) Show / Hide
Range on Protein: 164-241
Range on HMM: 176-253/253
Sequence Identity: 23% (18 aa)

HAKSVDVWCLGVTFYYMLTGLLITNLYFDHEDIMSKDFSQIKYPQGTSKDTIMLISECLNSCEKARPSVDCLLQSSIF
|. ||.| .| .| .| |     .| .   . . |. |.  || . |.  ..|| .. .|.  |
HSFEVDIWSIGCIMYILLFGQPPFETKCLKETYSRIKKNEYRIPSHISQPAAQLIRKMLDPDPTRRPTIEQVLNDEFF

Kinase 91913.m00065.AA CAMK 166-185 40 0.018283 2.95 In-house 313-332 (425) Show / Hide
Range on Protein: 166-185
Range on HMM: 313-332/425
Sequence Identity: 40% (8 aa)

KSVDVWCLGVTFYYMLTGLL
...|.| .|| | ||.| .
PKCDMWSCGVILYIMLCGYP