91881.m00047

Species: T.vaginalis
Alias: 91881.m00047, TvagK1018
External Links:
Annotation:

Classification

Group: CAMK
Family: CAMKL
Subfamily: CAMKL-Unclassified

Sequence

Name Sequence Type Origin Length Description Download
91881.m00047.AA Protein None 132 None Fasta, JSON
91881.m00047.kin_dom Protein Kinase Domain None 98 None Fasta, JSON

Protein domain

Protein domains of 91881.m00047.AA. The domains are annotated by HMM profiles from Pfam and SMART, as well as in-house data which includes HMMs of each individual kinase group, family and subfamily. Here is domain list in details, including sequence identity, significance and alignment. In particular, you can find can find the best hit kinase group/family/subfamily, which is helpful to understand the relationship between kinases.Kinase domain and best hit kinase group/family/subfamily are highlighted in red and blue. Visualized by pviz.

Usage: Zoom in selected region by dragging mouse and zoom out by double-clicking.

Domain Protein name Domain Name Range Identity (%) Significance Score Profile Source Profile Range (length) Alignment
Kinase 91881.m00047.AA CAMK 19-99 15 1e-12 36.55 In-house 1-160 (425) Show / Hide
Range on Protein: 19-99
Range on HMM: 1-160/425
Sequence Identity: 15% (25 aa)

VIAKGGFGTIYSVYHVNYK------------STFALKFIP---------------------------------MIAFSQSELDCLIA-------LDDPKI
.. .|.||. . ..| | .       .| |.|.                 . .. ..|....     || | |
TLGRGSFGKVKLCIHKNTTGKERVHHIYTNGQKVAIKIIDKKKLKDKQNQDYSNCYKIDKSKCKHRYCWRRPKDRKNVRREIEIMKKLQGIGNKLDHPNI

IRLYKYFTY-------------------KDNCYMLM---ELCTN-----DLEKYIKMKKN
|.|| ..           ....|| |  |.|..   || ||. ...
IKLYEVYEDPHYFKNTNDYETSKQVFTKDKHMYMVMEIMEYCSGGELFDDLFDYIVEHGC

Kinase 91881.m00047.AA CMGC 14-98 14 1.1e-11 33.74 In-house 1-149 (513) Show / Hide
Range on Protein: 14-98
Range on HMM: 1-149/513
Sequence Identity: 14% (22 aa)

IVFNNVIAKGGFGTIYSVYH--------------VNYKSTFALKFIP---MIAFSQ-------------SELDCLIAL-----------------DDPKI
  ..| .| .|. |. ..        ...  |.| |  .  .       |. .| |         ... |
YEIIKKIGEGTYGVVYKCRDKRTNQKKDNGQAHHHETNEIVAIKKIKNPFYEEQAKSTIEKDGFPIRALREIKILKHLNKNHDPNWQRRDDPDNKHHNNI

IRLYKYFTYKD-----------------NCYMLMELCTNDLEKYIKMKK
..|| .|..|.         . |. .|.. .|| .|||...
VKLYDIFYHKNSDGNEYEDKHIISQHFNHLYLVFEYMDHDLYQYIKNNQ

Kinase 91881.m00047.AA Ciliate-E2 14-110 16 1.3e-11 36.12 In-house 1-152 (365) Show / Hide
Range on Protein: 14-110
Range on HMM: 1-152/365
Sequence Identity: 16% (25 aa)

IVFNNVIAKGGFGTIYSV--YHVNYKS----------------TFALKFIPMIAFSQSELDCLIALDDPK-----------------------IIRLYKY
. |...| .|.||..| . . |....         .. |.. | ...... .  ..             ||..| .
YKFIKKIGQGNFGSVYKCKVWKVQKQFAIKIIDQKQQRQQMQEKVKIKIYAMKIMKKNQIEQIKQEIHIMREINCFYKKINEKNILEQLNHPNIIKMYEC

FT--YKDNCYMLMELCTN-DLEKYIK------------MKKNIDKFEMRKLIQ
|  ..|.|. ||.|  ||..|||       |... .|......
FQEKDDNNIYLVMEYCQGGDLFDYIKNNKKKRNHEIEKD-KYFTEKEIKYIMK

Kinase 91881.m00047.AA ULK 14-111 23 4.5e-10 32.0 In-house 1-134 (324) Show / Hide
Range on Protein: 14-111
Range on HMM: 1-134/324
Sequence Identity: 23% (31 aa)

IVFNNVIAKGGFG-TIYSVYHVNY---KSTFALKFIP---MIAFSQ------------SELDCLIALD---DPK--IIRLYKYFTYK--DNCYMLMELCT
.. |... || || . | ....  . .| | |.  |. ...      .|  . |.  |  |..||..| . .|.|. ||.| 
YCLNHCLGKGSFGVKVYKGRNKKTNTQNQYVACKMIDKKKMNKKKNEQEGQYMWQLLKNEIQIMKKLKELKHPNHHIVKLYDWFETSNHNNIYIIMEYCN

N-DLEKYIK---------MKKNIDKFEMRKLIQD
 |||.|||     ||..  | .. ...
GGDLEQYIKKNKKLPETEEKKRLSEQEAIQFFKQ

Kinase 91881.m00047.AA ULK 14-111 23 2.4e-09 28.85 In-house 1-138 (329) Show / Hide
Range on Protein: 14-111
Range on HMM: 1-138/329
Sequence Identity: 23% (32 aa)

IVFNNVIAKGGFGTIYSVYHVNYK----STFALKFIP---MIAFS------------QSELDCLIALDDPK--------IIRLYKYFTYK--DNCYMLME
.. |... || ||. | .... |   .| | |.  |. ..      ..| . . |..|     |..||..| . .|.|. ||
YCLNHCLGKGSFGKVYKGRNKKTKDYVNEKVACKMIDKQKMNQKNNEQEGQYMWQLLKNEIKIMKKLKSPNRHKNHHPNIVKLYDWFETSNHNNIYIIME

LCTN-DLEKYIK----------MKKNIDKFEMRKLIQD
.|  |||.|||      ||..  | .. ...
YCNGGDLEQYIKKNKKLPEDTEEKKRLSEQEAIQFFKQ

Kinase 91881.m00047.AA Ciliate-E2-Unclassified 14-109 17 1.7e-07 22.11 In-house 1-149 (352) Show / Hide
Range on Protein: 14-109
Range on HMM: 1-149/352
Sequence Identity: 17% (26 aa)

IVFNNVIAKGGFGTIYSVYHVNYKSTFALKFIP---MIA-----------FSQSELDCL----------------IALDDPKIIRLYKYFTYKDNCYMLM
 .. .| .||||..| ..| . | .|.| .  ...      ... |. ..        . ...| |.... .|. |.|.|. |
YKIIKQIGQGGFGKVYKCQHKKQKQYYAMKYMKKIQIYKQKQIMNKDEIMNEMKEMNNKKKYHQRKYNKIMQQILLNHPHPFIVKMFYCFQDKQNIYIVM

ELCTN-DLEKYIKMKKN-----------------IDKFEMR-----KLI
|.| . ||..||| .|.         .. ....   ...
EYCEGGDLWQYIKKRKKQKQKGNDLFHNMKQRKIFTEQQAKYKKAKFYF

Kinase 91881.m00047.AA CK1 14-106 18 5.6e-07 20.46 In-house 1-132 (339) Show / Hide
Range on Protein: 14-106
Range on HMM: 1-132/339
Sequence Identity: 18% (24 aa)

IVFNNVIAKGGFG-TIYSV-----YHVNYK-----STFALKFIPMIAF---SQSELDCLIALD-----------------------DPKIIRLYKYFTYK
   |..|||| .|| |   . .. .    .|.| | .  .| . . .. .             | ..... .. .
WKVVKKIGEGGFGYQIYKVQKEDHKDMKNNKPYKGEEYAMKVEPKKSMGQHPQLMEEYQMYKKLQGGKKWKASILKHKHFCKKHCGCPHPCMYWYHGEED

DNC-YMLMELCTNDLEKYIKMKKNID-KFEMR
|.. || |.|. .||.. |.... . || |.
DYYNYMVMTLLGPNLEDLRKQNRMCNRKFSMK

Kinase 91881.m00047.AA AGC 14-104 17 7.2e-07 12.24 In-house 1-144 (395) Show / Hide
Range on Protein: 14-104
Range on HMM: 1-144/395
Sequence Identity: 17% (25 aa)

IVFNNVIAKGGFGTIYSVYHV------NYKSTFALKFIP-----------MIAFSQSE------------LDCLIALD----------DPKIIR-LYKYF
 | || ||.||. | | ..    . .|.| .      |.. ..|       . | ..      | |.. |. |
FEFLKVIGKGSFGKVYLVRKKDGCHKKDTGKYYAMKVLKKKHKIVIKKKNMVEHTMTEHWKQDQGYVWEERNILEKCNHTHNHPIKSHHPFIVKILHYSF

TYKDN--CYMLMELCT---------NDLEKYIKMKK--NIDKFE
 ||.  |..||..      ..| .. ... . .|.
QDKDHTYLYFVMEYMPRYVNDLYCGGGCELFLHLQGRRKEGRFD

Kinase 91881.m00047.AA Pkinase 64-109 32 6e-06 22.11 Pfam 60-114 (293) Show / Hide
Range on Protein: 64-109
Range on HMM: 60-114/293
Sequence Identity: 32% (18 aa)

PKIIRLYKYFTYKDNCYMLMELCTN-----DLEKYIK--MKKNI--DKFEMRKLI
| |.||| .|..||..|| ||.| .   || ||. ..... . | .. .
PNIVRLYDWFEDKDHIYMVMEYCEGGLYVMDLFDYISTWRHGCFYFSEWECKFYM

Kinase 91881.m00047.AA SAK 16-97 25 9e-06 15.41 In-house 3-93 (254) Show / Hide
Range on Protein: 16-97
Range on HMM: 3-93/254
Sequence Identity: 25% (23 aa)

FNNVIAKGGFGTIYSVYHVNYKSTFALKFIP--------MIAFSQSELDCLIALDDPKIIRLYKYFTYKDNCYMLMELCTN-DLEKYIKMK
 ... |||| ..|  .   |.| |     |.  . | .  | | |. ||.||   |. .|.| | ....|.| .
VQHLLGKGGFACVYRAKCIHTHQEVAIKMIDKKLMQKTGMVQRVRNEVEIHCQLKHPSILELYNYFEDNNYVYLVLEMCHNGEMHRYMKHR

Kinase 91881.m00047.AA NAK 14-43 25 1.7e-05 14.22 In-house 1-39 (299) Show / Hide
Range on Protein: 14-43
Range on HMM: 1-39/299
Sequence Identity: 25% (10 aa)

IVFNNVIAKGGFGTIYSVYH--------VNYK-STFALK
. .....|.|||...| |.     .|..  .|||
YTVEKYLAEGGFSYVYLVQDNYINHPDNPNSNGEKYALK

Kinase 91881.m00047.AA S_TKc 14-132 15 7.2e-05 -105.52 SMART 1-220 (231) Show / Hide
Range on Protein: 14-132
Range on HMM: 1-220/231
Sequence Identity: 15% (36 aa)

IVFNNVIAKGGFGTIYSVYHVNYKSTFALKFIPMIAFSQSELDCLIALDDPKIIRLYKYFTYKDNCYMLMELCTN---DLEKYIKMKKN-----------
 . ..| ||.||. | ..|.. . .|.| |.   ..|...|  . | |..|| .|  |. || ||.| .  || .||| ..      
YEILRKIGKGAFGKVYKCRHKKTGRIVAIKIIK--EHIRREIQILKK-HHPNIVKLYDVFQD-DHLYMVMEYCDGDLGDLFDYIKKRGRHGLRFPFPEHA

--------------------------------------------------------------IDK-------------------------FEMRKLIQDH
                                .|             ..| |.|  
RFYMYQICCALEYCHSHGIIHRDLKPENILLDEHIKICDFGLARQLTTFCGTPWYMAPEVLGYGKCKCDWWSCGCILYEMLCGYPPFPQMQMMFKKIG--

SNSKSSISAK-----------RQRFGFQISK
   | .||      ..| . .. .
-----SPEAKDFIRKCLQKDPEKRPTAEALQ

Kinase 91881.m00047.AA Pkinase 14-46 27 0.004524 11.94 Pfam 1-33 (293) Show / Hide
Range on Protein: 14-46
Range on HMM: 1-33/293
Sequence Identity: 27% (9 aa)

IVFNNVIAKGGFGTIYSVYHVNYKSTFALKFIP
... .| .|.||. | .|... ..|.| |.
YHIGRKIGSGSFGCVYKCHHKGTGKIVAVKIIK