AqueK247

Species: A.queenslandica
Alias: AqueK247
External Links:
Annotation:

Classification

Group: STE
Family: STE7
Subfamily: MEK5

Sequence

Name Sequence Type Origin Length Description Download
AqueK247.AA Protein None 161 None Fasta, JSON
AqueK247.kin_dom Protein Kinase Domain None 137 None Fasta, JSON

Protein domain

Protein domains of AqueK247.AA. The domains are annotated by HMM profiles from Pfam and SMART, as well as in-house data which includes HMMs of each individual kinase group, family and subfamily. Here is domain list in details, including sequence identity, significance and alignment. In particular, you can find can find the best hit kinase group/family/subfamily, which is helpful to understand the relationship between kinases.Kinase domain and best hit kinase group/family/subfamily are highlighted in red and blue. Visualized by pviz.

Usage: Zoom in selected region by dragging mouse and zoom out by double-clicking.

Domain Protein name Domain Name Range Identity (%) Significance Score Profile Source Profile Range (length) Alignment
Kinase AqueK247.AA MEK5 3-140 71 4.1e-91 309.02 In-house 54-191 (254) Show / Hide
Range on Protein: 3-140
Range on HMM: 54-191/254
Sequence Identity: 71% (98 aa)

CDSQYIIGFYGSFFQENRISICTEYMDGGSLDQYAPLSETVLSKITAAILKGLNYLWSIKVLHRDIKPSNMLVNTHGQIKLCDFGVSVQLMTSLTKTYIG
||| ||||||| || |||||||||.||||||| | . | .| ..| || |||||||..|..|||.|||||||||.||||||||||| ||. |.|.||||
CDSPYIIGFYGAFFVENRISICTEFMDGGSLDMYRCIPEHILGRMTVAIVKGLNYLWNLKIMHRDVKPSNMLVNTQGQIKLCDFGVSTQLVNSITRTYIG

TNAYMAPERILGGEYGVHSEIWSLGLSLMELSLGYFPY
||||||||||.| .||.||..||||...||. .| |||
TNAYMAPERISGDQYGIHSDVWSLGIFFMEMATGRFPY

Kinase AqueK247.AA STE7 1-140 44 4.5e-77 262.37 In-house 53-214 (288) Show / Hide
Range on Protein: 1-140
Range on HMM: 53-214/288
Sequence Identity: 44% (72 aa)

MMCD-SQYIIGFYGSFFQENR--ISICTEYMDGGSLDQY-------------APLSETVLSKITAAILKGLNYLWS-IKVLHRDIKPSNMLVNTHGQIKL
..|. . ||..||| |..|.. |.|| ||||||.||..       ...| .| ||. |..|||.||.. |. |||.||||.|||..||.||
HKCNDCPYIVQFYGAFYTEGDDCIWICMEYMDGGCLDKFYKRVKKVYRGIKKGRIPEQILGKIAVAVIKGLHYLHEKHKIIHRDVKPSNILVNSRGQVKL

CDFGVSVQLMTSL--TKTYIGTNAYMAPERILG--GEYGVHSEIWSLGLSL-MELSLGYFPY
||||.. || |.  .|..|...||||||| |  |.|.|..||||... .|...| .||
CDFGICGQLVDSMDAATTFVGCQPYMAPERIDGNKQHYDVRSDVWSLGITMGIEMATGRYPY

Kinase AqueK247.AA STE7-Unclassified 3-140 42 4.4e-62 212.57 In-house 61-225 (301) Show / Hide
Range on Protein: 3-140
Range on HMM: 61-225/301
Sequence Identity: 42% (70 aa)

CD-SQYIIGFYGSFFQENR---ISICTEYMDGGSLD-------QY--------APLSETVLSKITAAILKGLNYLWSIK-VLHRDIKPSNMLVNTHGQIK
| . ||...|| ...| .  | || ||||.||||    .     ...| ||.||. ....|| ||. . . ||||||.| ||| ||.|
CQPHPYIVHYYGAYYHECMDCKIHICMEYMDCGSLDNKIDIYKKMYERGPIRGGWIPEPVLGKIAYQVIHGLWYLHEKHHIIHRDIKPGNILVNSKGQVK

LCDFGVSVQLMTSL--TKTYIGTNAYMAPERILGG-----EYGVHSEIWSLGLSLMELSLGYFPY
.|||||. || .|  || .|. ||.|||| |    |.| |.||||||.. |...| .||
ICDFGVCGQLENTLDEAKTWVGCQMYMSPERIQGQMPHRPSYSVKSDIWSLGLTIWECATGKYPY

Kinase AqueK247.AA MEK1 3-139 54 7.3e-60 203.14 In-house 54-195 (297) Show / Hide
Range on Protein: 3-139
Range on HMM: 54-195/297
Sequence Identity: 54% (77 aa)

CDSQYIIGFYGSFFQENRISICTEYMDGGSLDQ----YAPLSETVLSKITAAILKGLNYLW-SIKVLHRDIKPSNMLVNTHGQIKLCDFGVSVQLMTSLT
| | ||.|||| |.... |||| ||||||||||    . | .| |.. |.|.|| ||  .|..|||.||||.||| .| ||||||||| ||. |. 
CNSPYIVGFYGAFYSDGEISICMEYMDGGSLDQVLKKAGRIPEKILGKVSVAVLRGLTYLRDKHKIMHRDVKPSNILVNSRGEIKLCDFGVSGQLIDSMA

KTYIGTNAYMAPERILGGEYGVHSEIWSLGLSLMELSLGYFP
 ..|| .||.|||. | | | |.|||.||||.|. .| .|
NSFVGTRSYMSPERLQGTHYTVQSDIWSMGLSLVEMAIGRYP

Kinase AqueK247.AA STE 3-140 32 4.1e-54 186.09 In-house 85-268 (359) Show / Hide
Range on Protein: 3-140
Range on HMM: 85-268/359
Sequence Identity: 32% (62 aa)

CD--SQYIIGFYGSFFQE-------NRISICTEYMDGGSLDQYAP------------------LSETVLSKITAAILKG-LNYLWSIKVLHRDIKPSNML
|. ...|. .||..|.|    . . || |||||||||.           ..|.....|. .|||| |.|| | .. ||||||.| |
CNHMHPNIVKYYGCYFKEGHNHKNDDELWICMEYMDGGSLDDIIKHKYGCGKPLNHNRQHQHRFPESQIAYICRQILKGLLYYLHSHHIIHRDIKPANIL

VNTHGQIKLCDFGVSVQLMTS------------------LTKTYIGTNAYMAPERILG------GEYGVHSEIWSLGLSLMELSLGYFPY
.   .|||||||. || |          ..| .|| .||||.|..   ..|.. . |||||. ..|. | |.
L-----VKLCDFGVCGQLTDSMANIQSNNIIDCIETMQQKRNTFVGTP-WMAPEVIQQNGQGRDKGYDTKCDIWSLGCTIIEMATGKPPW

Kinase AqueK247.AA MEK4 4-140 41 2.9e-40 129.01 In-house 62-212 (275) Show / Hide
Range on Protein: 4-140
Range on HMM: 62-212/275
Sequence Identity: 41% (63 aa)

DSQYIIGFYGSFFQENRISICTEYMDGGSLD---------QYAPLSETVLSKITAAILKGLNYL-WSIKVLHRDIKPSNMLVNTHGQIKLCDFGVSVQLM
. ||. ||| |.|  || | || |.|     |  . | .. .|| .. . ||||  |. |||.|||| |.. || .||||||.. || 
NCPYIVKFYGACFKEGDCWICMELMD-ISMDKFYKYVYMVQKSRIPENIMGHITVCTVDALNYLKETHKIIHRDVKPSNILLDRHGCVKLCDFGICGQLV

TSLTKTY-IGTNAYMAPERILG---G-EYGVHSEIWSLGLSLMELSLGYFPY
 | ||  |  |||||||   . | . |..|||| ..|. | |||
DSIAKTHDAGCRPYMAPERIDPEQNMDGYDIRSDVWSLGITMYEVATGKFPY

Kinase AqueK247.AA Pkinase 2-140 32 4.8e-40 142.69 Pfam 56-212 (293) Show / Hide
Range on Protein: 2-140
Range on HMM: 56-212/293
Sequence Identity: 32% (51 aa)

MCDSQYIIGFYGSFFQENRISICTEYMDGG----SLD------QYAPL--SETVLSKITAAILKGLNYLWSIKVLHRDIKPSNMLVNTHGQI----KLCD
.... .|. .|..| ...| ...||..||  .|    .. .. || .. ..  ||.||.|. | ...|||.||.| |.. .|.|  |.||
RLNHPNIVRLYDWFEDKDHIYMVMEYCEGGLYVMDLFDYISTWRHGCFYFSEWECKFYMYQILRGLEYCHSMGIIHRDLKPENILIDNNGHIDACVKICD

FGVSV---QLMTSLTKTYIGTNAYMAPERIL-GGEYGVHSEIWSLGLSLMELSLGYFPY
||..    | ..|. || ||||| |. | .|| . .||.|. | |. .|..|.
FGLAKQFDY-NNS-MTTFCGTPWYMAPEVIRGGQYYGPKVDMWSCGCILYEMLCGRPPF

Kinase AqueK247.AA MEK3 7-140 42 2.1e-36 121.28 In-house 59-206 (264) Show / Hide
Range on Protein: 7-140
Range on HMM: 59-206/264
Sequence Identity: 42% (63 aa)

YIIGFYGSFFQENRISICTEYMDGGSLDQYAP--LS-------ETVLSKITAAILKGLNYLWS-IKVLHRDIKPSNMLVNTHGQIKLCDFGVSVQLMTSL
| . ||| |.| . || | || .|| . . .    | .|.||  | ..|.|. . || |||.|||| |.|.|||.|.||||.| .| | 
YTVHFYGAMFREGDVWICMEVMD-TCLDKFYRHVYKPHGMHIPEDILGKIAMSIVSALHYMHEQLKVIHRDVKPSNVLINHHGQVKMCDFGISGYLVDSM

TKTY-IGTNAYMAPERI---LGG-EYGVHSEIWSLGLSLMELSLGYFPY
 ||  |  |||||||  .  | | | .|||| . |. | .||
AKTIDAGCKPYMAPERIDPEMNQKGYDVKSDVWSLGITMIEMAIGRYPY

Kinase AqueK247.AA STE20 3-141 32 2.6e-34 120.31 In-house 61-228 (288) Show / Hide
Range on Protein: 3-141
Range on HMM: 61-228/288
Sequence Identity: 32% (55 aa)

CDSQYIIGFYGSFFQE----NRISICTEYMDGGSLDQ-YA------------PLSETVLSKITAAILKGLNYLWSIKVLHRDIKPSNMLVNTHGQIKLCD
|....|. .|||.. .  . . |. ||..|||| . .       |..|  . |. .|.||.|| | .. ||||| | |....|..||.|
CKHPNIVKYYGSYLKDDTCDDELWIVMEYCGGGSLTDIMKHCMKCGKNHKGHPMNEEQIAYICREVLQGLDYLHSNHIIHRDIKADNILLTEDGEVKLAD

FGVSVQLMT----SLT---KTYIGTNAYMAPERILG-----GEYGVHSEIWSLGLSLMELSLGYFPYL
|||. || .  .   .| .|| .|||| |..   ..|. . ||||| ..|. | ||.
FGVCAQLTKHGRDTMQFKRNTFVGTPYWMAPEVIQCMEGPDKGYDYKCDIWSLGITAIEMAEGEPPYF

Kinase AqueK247.AA MEK7 4-140 37 7.4e-29 95.04 In-house 56-207 (269) Show / Hide
Range on Protein: 4-140
Range on HMM: 56-207/269
Sequence Identity: 37% (57 aa)

DSQYIIGFYGSFFQENRISICTEYMDGGSLDQ-----YAP----LSETVLSKITAAILKGLNYLWSI-KVLHRDIKPSNMLVNTHGQIKLCDFGVSVQLM
|. ||. .| | . . || | | . .|   . |   | .. |.. || . |.||   ..|||.||||.|  |.|||||||.| . 
DCPYIVQCFGYFMTDSDVWICMECM-STCCDKLLKRIKHPKLDFIPEQIIGKMVVAIINALHYLKEKHGIMHRDVKPSNILLDWRGNIKLCDFGISGRMV

TSLTKTYI-GTNAYMAPERILG-----GEYGVHSEIWSLGLSLMELSLGYFPY
 | .|  | ||||||||    .| . . .|||| .| || | .||
DSKAHTRSAGCPAYMAPERIDPPDPNNPKYDIRADVWSLGITLVELATGQYPY

Kinase AqueK247.AA Ciliate-E2-Unclassified 2-140 27 7.6e-29 97.2 In-house 77-270 (352) Show / Hide
Range on Protein: 2-140
Range on HMM: 77-270/352
Sequence Identity: 27% (54 aa)

MCDSQYIIGFYGSFFQENRISICTEYMDGGSLDQYA---------------------PLSETVLS-----KITAAILKGLNYLWSIK-VLHRDIKPSNML
.... .|. .. | ... | | .||..||.| ||            ..|  .   ...| ||.||.|| . . ..||||||.| |
NHPHPFIVKMFYCFQDKQNIYIVMEYCEGGDLWQYIKKRKKQKQKGNDLFHNMKQRKIFTEQQAKYKKAKFYFAQILQGLEYLHHKNNIIHRDIKPENIL

VNTHG---QIKLCDFGVSV-----------------QLMTSLTKTYIGTNAYM----APERILGGEYG----VHSEIWSLGLSLMELSLGYFPY
.. |  .||..||| |         ..  ...| .||. ||  ||| . | .|.   . ||||| | |. ||.|.
FDNNGKNYYIKIIDFGISKKYQQNNNCDTNQQQKMQIWKQQMMWTFCGTPNYMPQYTAPEVLQGQNYDHSKAYKCDIWSLGVILYEMLFGYYPF

Kinase AqueK247.AA S_TKc 1-160 22 3.2e-13 16.94 SMART 19-220 (231) Show / Hide
Range on Protein: 1-160
Range on HMM: 19-220/231
Sequence Identity: 22% (49 aa)

MMCD------------------------SQYIIGFYGSFFQENRISICTEYMDG--GSLDQYAP----------LSETVLSKITAAILKGLNYLWSIKVL
  .             .|. .|..|  ... ...||.|| |.| .|      ..| . .... |...|.|. | ...
RHKKTGRIVAIKIIKEHIRREIQILKKHHPNIVKLYDVFQD-DHLYMVMEYCDGDLGDLFDYIKKRGRHGLRFPFPE-HARFYMYQICCALEYCHSHGII

HRDIKPSNMLVNTHGQIKLCDFGVSVQLMTSLTKTYIGTNAYMAPERILGGEYGV-HSEIWSLGLSLMELSLGYFPYLPERNK------------SVTNL
|||.||.| |... .||.||||.. ||   .|..|| ||||| .  ||  . .||.| | |. || |. . ..       . ..
HRDLKPENILLDE--HIKICDFGLARQL-----TTFCGTPWYMAPEVL---GYGKCKCDWWSCGCILYEMLCGYPPFP-QMQMMFKKIGSPEAKDFIRKC

MV-------SLVESVN
..    . | .
LQKDPEKRPTA-EALQ

Kinase AqueK247.AA TyrKc 1-159 17 2.4e-07 -103.84 SMART 1-280 (280) Show / Hide
Range on Protein: 1-159
Range on HMM: 1-280/280
Sequence Identity: 17% (49 aa)

MMCD----------------------------------------SQY------IIGFYGSFFQE-------NRISICTEYMDGGSLDQY----AP-LSET
  .                    ...   |. .||  |.     . | .|||..|.|..|   | |. 
ITLGKKLGEGAFGEVYKGTWKIQVAVKMLKEDAREDFMREARIMCKLGGHHPNIVRLYGVCTQQGRNFMYIEPLMIVMEYMPHGDLKDYLRKHRPKLCMK

VLSKITAAILKGLNYLWSIKVLHRDIKPSNMLVNTHGQIKLCDFGVSVQLMTS-----LTKTYI-----GTN-----AYMAPERILGGEYGVHSEIWSLG
 | ..  | .| .|| | .. |||.  | ||. ...| .||| | .     ...|   |..    |||| | |..  | .|| |
DLLSFCWQIACGMEYLHSKNCIHRDLAARNCLVGENHTVKISDFGLSRDIYDDDQQGESKDYYRKKEHKGGKTMLPIRWMAPECINYGKFTTKSDVWSFG

LSLMEL-SLGYFPYLP------------------ERNKSVTNL-----------------------------MVSLVESV
 . |. ..| ||          .| .  |               . ..| 
VCMWEIFTYGQQPYPGMIQQMMSNQEVIEYVKQGYRMPQPPNDYPMSFVCCPDEMYQIMKQCWHEDPEDRPTFSEIHECF