Protein (view, download) , Domain (view, download)
11132_Tthe_Ciliate-E2b ---------GQFGPVYLVKA----------------------------------------
11833_Tthe_Ciliate-E2b LVYIKELGRGNFGSVNLVFNNIQTQDFTTNNKRISTQQDINQNFNIRKSKYSQKNPEIQI
18124_Tthe_Ciliate-E2b LIYIKKLGVGQFGSVYLVRR----------------------------------------
23052_Tthe_Ciliate-E2b LIVIKKLGFGQFGSVFLVKE----------------------------------------
5330_Tthe_Ciliate-E2b  MIYIKKLGFGQFGSVYLVKN----------------------------------------
5677_Tthe_Ciliate-E2b  MISIKKLGFGQFGSVYLVKS----------------------------------------
6653_Tthe_Ciliate-E2b  LEVVKKLGNGQFGSVYLVKN----------------------------------------
                 *:**.* **

11132_Tthe_Ciliate-E2b ---------NYDKNLYALKSFNKVQISEQSLEKYICQEKVVLEIVNFPFIIQYARSFKDS
11833_Tthe_Ciliate-E2b QKKSNKFNEKQKDRLFAMKVFISNYIFQRGIEKYILREKSTLQKCNFPFIMRYYRSFYDN
18124_Tthe_Ciliate-E2b ---------KNTRELYALKSVSKGQIIEQNLEKHLISEKNVLEMIQFPFIMNFIRTFKDD
23052_Tthe_Ciliate-E2b ---------KGKKKLYGLKCVSKAQVVEQSLEKHIQNEKQVMEFNNFPFVMKFLRSFKDD
5330_Tthe_Ciliate-E2b  ---------KHDSQFYALKVIQKAQVIQQNLEKHLIQEKKVLEVAQFPFMMKFIKTFKDN
5677_Tthe_Ciliate-E2b  ---------KSDSNYYALKCISKAQVIEQSLEKHLLQEKKVLESAQFPFIMKFIRTFRDN
6653_Tthe_Ciliate-E2b  ---------KDTKQIYALKCVSKSSVVETSLEKHLIQEKKVMQTVNYPFIMRFFRSFKDD
                 :  . :.:* . . : : .:**:: ** .:: ::**::.: ::* *.

11132_Tthe_Ciliate-E2b FDVYFLVEYVKGIELFDVIRDIGLLNTYDSQFYVASMILILEYLHHQNVIYRDMKPENIM
11833_Tthe_Ciliate-E2b YHIYFMNEFINGMDFFTVMREVGLFNKQQAQFYTAFIILTLQYLNNQGIVYRDLKPENIL
18124_Tthe_Ciliate-E2b QSVYFLLKFINGLELFDVIRDIGLLSTFDSQFYVGSLILCLEYLHSRQIIYRDVKPENMM
23052_Tthe_Ciliate-E2b RCIYFLLEFIQGMELFDVIREIGLLSTYDSQFYIGSLILTLEYLHSNYIIYRDIKPENIM
5330_Tthe_Ciliate-E2b  QNVYFLLEYVKGMELFDVIREIGLLNTYDSQFYIASLLLNIEYLHTNSIIYRDIKPENII
5677_Tthe_Ciliate-E2b  NNVYFLVEYVRGMELFDVIREIGLLNTYDSQFYIGSLLLCIEYLHTNSIIYRDIKPENIM
6653_Tthe_Ciliate-E2b  YYIYFLLEFIQGQELFEVIREIGLLSTWDSQFYIGSIILALEYLHSRKIIYRDIKPENIM
             :**: :::.* ::* *:*::**:.. ::*** . ::* ::**: . ::***:****::

11132_Tthe_Ciliate-E2b VDENGYLKLIDLGTAKFLKGRHGLGNRTFTIIGTPHYMAPEIICGKGYNCYVDLWSVGIC
11833_Tthe_Ciliate-E2b IDHEGWPKLVDMGTAKYLYDKNQQLTRTYSLVGTPHYMAPEVIQQKGYGFAVDIYSLGVI
18124_Tthe_Ciliate-E2b VDHTGYMYMIDMGAAKLLSK-GKSIGRTFTIIGTPHYMAPEIIKGKGYSYSSDLWSVGIC
23052_Tthe_Ciliate-E2b VDHAGYLKLIDMGTAKIMKSKAGTVTRTFTIIGTPHYMAPEVISGKGYNFLVDLWSVGIC
5330_Tthe_Ciliate-E2b  IDYKGYMKLIDMGTAKFLKGSS---GKTFTIIGTPHYMAPEILTGAGYTYSVDLWSIGIC
5677_Tthe_Ciliate-E2b  IDYKGYMKLIDMGTAKFLKGKS---GRTFTIIGTPHYMAPEIITGKGYSYSVDLWSIGIC
6653_Tthe_Ciliate-E2b  ITHKGYLKLIDMGTAKIMQTNAGTMTRTFTIIGTPHYMAPEVISGKGYSYLVDLWSVGIC
            :  *: ::*:*:** :    :*::::*********::  **  *::*:*:

11132_Tthe_Ciliate-E2b LYEFMCGMVPFGEEAEDPYEIYEDIIKKEINYPSYLKDKKA-KKLMDQLLSRVPEVRLGG
11833_Tthe_Ciliate-E2b LYELLVGYLPYGEDVDDPIEVYQLILEGRLGFPNHMKNRLSDKKLISQLMAKSPEVRLGG
18124_Tthe_Ciliate-E2b LYEFMCGQVPYAEDAQDPYEIYEEINSKDIKFPPFLKDRKA-KLLIEQLLQKVPELRLGG
23052_Tthe_Ciliate-E2b LYEFMCGYVPFAEEAEDPYEIYEEIIKKEIQFPAYMKDAVA-KQLMLQLLNKIPEIRLGG
5330_Tthe_Ciliate-E2b  LYEFMCGGVPFAEDVEDPYEIYEDIIHKNLDFPSFLKDKLA-KNIMNQLLNKQPQLRLGG
5677_Tthe_Ciliate-E2b  LYEFMCGAVPFAEDADDPYEIYEEIIKKPLQYPGFLKDKNS-KTLMNQLLNKTPELRLGG
6653_Tthe_Ciliate-E2b  LYEFMCGYVPFGEEAEDPYEIYEEIIKKEINFPNYLSDPMA-KSLMEQLLSRVPEMRTGG
            ***:: * :*:.*:.:** *:*: *  : :* .:.: : * :: **: : *::* **

11132_Tthe_Ciliate-E2b SYQTLKSNPWF
11833_Tthe_Ciliate-E2b SYGALKSHEWF
18124_Tthe_Ciliate-E2b SYAALKTNPWF
23052_Tthe_Ciliate-E2b SYNALKSNAWF
5330_Tthe_Ciliate-E2b  SFAALKANQWF
5677_Tthe_Ciliate-E2b  SYAALKANPWF
6653_Tthe_Ciliate-E2b  SYSSLKSHQFF
            *: :**:: :*