Protein (view, download) , Domain (view, download)
IRAKf_k-2_Smoe LHERFLVGRGASSSVYKCTLKNGKKVAIKRLYNHY--PQNVHEFETELATLGHIKHRNLV
IRAKf_c-1_Smoe LNKEQEIGRGGFGVVYRAAISDGRTFAVKKLVTAGL-VKSQLEFEKEVQQLGKIEHPNLV
IRAKf_c-2_Smoe LNKEQEIGRGGFGVVYRAAISDGRTFAVKKLVTAGL-VKSQLEFEKEVQQLGKIEHPNLV
IRAKf_d-1_Smoe VDKDCVIGYGPLGTVYKAVVDGGVALAVKKLSSLGQ-ITSQEAFEREIAILKNVKHRNVV
IRAKf_d-2_Smoe VDKDCVIGYGPLGTVYKAVVDGGVALAVKKLSSLGQ-ITSQEAFEREIAILKNVKHRNVV
IRAKf_g_Smoe  LGENDIIGCGGFGTVYKLVMDDGNMFAVKRIAKGG--FGSERLFERELEILGSIKHRNLV
IRAKf_m-2_Smoe -----IIGRGASSTVYKCSLKNGKTVAIKKLYNHF--PQNIHEFETELETLGHIKHRNLV
IRAKf_g-1_Smoe LDYKDIIGAGGFGTVYKLCMDEDCVFAVKKVGRSSDGSISERRLEKELDVLGSIQHRNLV
IRAKf_m-1_Smoe -----IIGRGASSTVYKCSLKNGKTVAIKKLYNHF--PQNIHEFETELETLGHIKHRNLV
IRAKf_g-2_Smoe LDYKDIIGAGGFGTVYKLCMDEDCVFAVKKVGRSSDGSISEKRLEKELDVLGSIQHRNLV
IRAKf_n-2_Smoe FSVDYLIGNGGFGATYKAEMMPGLVVAVKRLSIGR--FQGVQQFDTEIRTLGRIQHSNLV
IRAKf_n-1_Smoe FSVDYLIGNGGFGATYKAEMMPGLVVAVKRLSIGR--FQGVQQFDTEIRTLGRIQHSNLV
IRAKf_a_Smoe  LNKNSEIGRGGFGTVYKATLAAGRTVAVKKLSVPGM-VETQDEFEKRVQFLGKIQHENLV
IRAKf_k-1_Smoe LHERFLVGRGASSSVYKCTLKNGKKVAIKRLYNHY--PQNVHEFETELATLGHIKHRNLV
IRAKf_b_Smoe  LNKNSEIGRGGFGTVYKATLAAGRTVAVKKLSVPGM-VETQDEFEKRVQFLGKIQHENLV
           :* * . .*: : . .*:*::      :: .: * ::* *:*

IRAKf_k-2_Smoe SLYGYSLSSAGNLLFYDFMDNGSLWDILHGPVR-KVTLDWDARLIIALGAAQGLEYLHHN
IRAKf_c-1_Smoe ALQGYYWTSRMQLLIYDFVPNGSLYSRLHERTFGEPPLSWSERFKIAQGTAMGLSHLHHS
IRAKf_c-2_Smoe ALQGYYWTSRMQLLIYDFVPNGSLYSRLHERTFGEPPLSWSERFKIAQGTAMGLSHLHHS
IRAKf_d-1_Smoe TLEGYYWSPPTKLLLTEYLPNDSLFHHLHQRMEGQLPLPWWRRFKIALGAARGLAYLHHD
IRAKf_d-2_Smoe TLEGYYWSPPTKLLLTEYLPNDSLFHHLHQRMEGQLPLPWWRRFKIALGAARGLAYLHHD
IRAKf_g_Smoe  NLRGYCNSGSARLLIYDFLSHGSLDDLLHEREPHKPSLNWNHRMKAAIGSARGISYLHHD
IRAKf_m-2_Smoe GLHGYSLSPAGNLLFYDYLENGSLWDVLHGPVR-KVKLDWDTRLKIALGAAQGLAYLHHD
IRAKf_g-1_Smoe SLKGYCNAPTARLLITDFMPLGSLDEHLHERHAKDSLMTWEARLNIAIGTARGLGHLHHR
IRAKf_m-1_Smoe GLHGYSLSPAGNLLFYDYLENGSLWDVLHGPVR-KVKLDWDTRLKIALGAAQGLAYLHHD
IRAKf_g-2_Smoe SLKGYCNAPTARLLITDFMPLGSLDEHLHERHAKDSLMTWEARLNIAIGTARGLGHLHHR
IRAKf_n-2_Smoe KLIGYHASEGEMFLIYNYFPRGNLESFIHNRSR--GEISWAVVHRIAMGIAEALAYLHDE
IRAKf_n-1_Smoe KLIGYHASEGEMFLIYNYFPRGNLESFIHNRSR--GEMSWAVVHRIALGIAEALAYLHDE
IRAKf_a_Smoe  NFQGYYFTPKLQLLIYDFVPNGNLHSKLHEQ----SVLPWELRFKVALGAAQGLCYLHHK
IRAKf_k-1_Smoe SLYGYSLSSAGNLLFYDFMDNGSLWDILHGPVR-KVTLDWDARLIIALGAAQGLEYLHHN
IRAKf_b_Smoe  NFQGYYFTPKLQLLIYDFVPNGNLHSKLHEQ----SVLPWELRFKVALGAAQGLCYLHHK
         : ** :  :*: ::. ..*  :*    : *   * * * .: :**.

IRAKf_k-2_Smoe CSPRIIHRDVKSSNILLDERFEVHLSDFGIAKSICSASTHTS-TYVMGTIGYIDPEYA-R
IRAKf_c-1_Smoe CQPQVIHYDLKSNNILLGVDNRPLISDYGLANLLPVLDRYAISSKFQGALGYMAPEFASQ
IRAKf_c-2_Smoe CQPQVIHYDLKSNNILLGVDNRPLISDYGLANLLPVLDRYAISSKFQGALGYMAPEFASQ
IRAKf_d-1_Smoe CRPQVLLFNLKSTNILLDDEFEPHISDYGLRRLLPKLDTYMTDRKLELAVGYVAPEMAVQ
IRAKf_d-2_Smoe CRPQVLLFNLKSTNILLDDEFEPHISDYGLRRLLPKLDTYMTDRKLELAVGYVAPEMAVQ
IRAKf_g_Smoe  CSPRIVHRDIKSSNILLDSNFEPHVSDFGLAKLLNENQSHMT-TIVAGTFGYLAPEYM-Q
IRAKf_m-2_Smoe CSPRIIHRDVKSSNILLDENFDAHISDFGIAKSICPTKTHTS-TFVLGTIGYIDPEYA-R
IRAKf_g-1_Smoe CVPPIIHRDIKSSNVLLDRNLEACVSDFGLARLLEENDSQVT-TIVAGTFGYLAPEYM-Q
IRAKf_m-1_Smoe CSPRIIHRDVKSSNILLDENFDAHISDFGIAKSICPTKTHTS-TFVLGTIGYIDPEYA-R
IRAKf_g-2_Smoe CVPPIIHRDIKSSNVLLDRNLEACVSDFGLAKLLEENDSQVT-TIVAGTFGYLAPEYM-Q
IRAKf_n-2_Smoe CQPRVLHRDIKPSNILLDNNLTAFLADFGLARLLGASETHAT-TDVAGTFGYVAPEYA-M
IRAKf_n-1_Smoe CQPRVLHRDIKPSNILLDNNLTAFLADFGLARLLGASETHAT-TDVAGTFGYVAPEYA-M
IRAKf_a_Smoe  CRPRVIHYNFKSSNVLLDDGFNARVSDYGLAKLLHSRDRFVVMNKLQSSLGYLAPECGCE
IRAKf_k-1_Smoe CSPRIIHRDVKSSNILLDERFEVHLSDFGIAKSICSASTHTS-TYVMGTIGYIDPEYA-R
IRAKf_b_Smoe  CRPRVIHYNFKSSNVLLDDGFNARVSDYGLAKLLHSRDRFVVMNKLQSSLGYLAPECGCE
        * * :: :.*..*:**.   ::*:*: . :  .    . :.**: **

IRAKf_k-2_Smoe TSRLNEKSDVYSFGIVLLELITRQKAVDDEKNLHQWVLSHVNNKSVMEIVDQEVKDTCTD
IRAKf_c-1_Smoe SSKVTEKCDVYGFGIILLELVTGRR-----------------------------------
IRAKf_c-2_Smoe SSKVTEKCDVYGFGIILLELVTGRR-----------------------------------
IRAKf_d-1_Smoe NLRLTDKCDVYSFGVVLLELVTGRRP----------------------------------
IRAKf_d-2_Smoe NLRLTDKCDVYSFGVVLLELVTGRRP----------------------------------
IRAKf_g_Smoe  SGRVTEKSDVYSFGVVLLELLSGKR-----------------------------------
IRAKf_m-2_Smoe TSRLNEKSDVYSYGIVLLELIT--------------------------------------
IRAKf_g-1_Smoe SGRATEKSDVYSYGVVLLELLSGKR-----------------------------------
IRAKf_m-1_Smoe TSRLNEKSDVYSYGIVLLELIT--------------------------------------
IRAKf_g-2_Smoe SGRATEKSDVYSYGVVLLELLSGKR-----------------------------------
IRAKf_n-2_Smoe TCRVSDKADVYSYGVVLLELLSG-------------------------------------
IRAKf_n-1_Smoe TCRVSDKADVYSYGVVLLELLSG-------------------------------------
IRAKf_a_Smoe  SFKVTEKCDVYGFGVVLLELITGKP-----------------------------------
IRAKf_k-1_Smoe TSRLNEKSDVYSFGIVLLELITRQKAVDDEKNLHQWVLSHVNNKSVMEIVDQEVKDTCTD
IRAKf_b_Smoe  SFKVTEKCDVYGFGVVLLELITGKP-----------------------------------
        . : .:*.***.:*::****::

IRAKf_k-2_Smoe PNAIQKLIRLALLCAQKFPAQRPTMHDVVNVI
IRAKf_c-1_Smoe -------------------------------P
IRAKf_c-2_Smoe -------------------------------P
IRAKf_d-1_Smoe -----------------------VQNLETDAV
IRAKf_d-2_Smoe -----------------------VQNLETDAV
IRAKf_g_Smoe  -------------------------------P
IRAKf_m-2_Smoe -------------------------------G
IRAKf_g-1_Smoe -------------------------------P
IRAKf_m-1_Smoe -------------------------------G
IRAKf_g-2_Smoe -------------------------------P
IRAKf_n-2_Smoe -------------------------------K
IRAKf_n-1_Smoe -------------------------------K
IRAKf_a_Smoe  -------------------------------P
IRAKf_k-1_Smoe PNAIQKLIRLALLCAQKFPAQRPTMHDVVNVI
IRAKf_b_Smoe  -------------------------------P