Parent of:
AFK, A6, BCR, BRD, HisK, PDHK, TIF1, FAST, G11, TAF1, H11, PI3
Description:
Atypical kinases whose kinase domains do not have signficant sequence similarity to eukaryotic protein kinases.
Alignment:
Protein Domain
Phylogeny:
Protein Domain
HMM Logo:
Protein Domain
HMM File:
Protein Domain

Genes (426)

Select Gene Species Classification Alias
ADCK3 Human Atypical : ABC1 : ABC1-A LOC56997, MGC4849, CABC1, ADCK3, COQ8
ADCK4 Human Atypical : ABC1 : ABC1-A FLJ12229, ADCK4, COQ8
ADCK1 Human Atypical : ABC1 : ABC1-B LOC57143, FLJ39600, ADCK1
ADCK2 Human Atypical : ABC1 : ABC1-C ADCK2, MGC20727, AARF
ADCK5 Human Atypical : ABC1 : ABC1-D FLJ35454, ADCK5, MGC126708
AlphaK1 Human Atypical : Alpha : Alpha-Unclassified ALPK3, KIAA1330, AlphaK1, MIDORI, MAK, FLJ21176
AlphaK2 Human Atypical : Alpha : Alpha-Unclassified AlphaK2, FLJ43253, HAK, ALPK2, FLJ34875
AlphaK3 Human Atypical : Alpha : Alpha-Unclassified ALPK1, FLJ22670, 8430410J10Rik, LAK, AlphaK3, KIAA1527
ChaK1 Human Atypical : Alpha : ChaK FLJ25718, FLJ20117, CHAK, ChaK1, LTRPC7, CHAK1, TRP-PLIK, TRPM7
ChaK2 Human Atypical : Alpha : ChaK CHAK2, HSH, ChaK2, HMGX, FLJ20087, TRPM6, HOMG
eEF2K Human Atypical : Alpha : eEF2K eEF2K, EEF2K, eEF-2K, HSU93850, MGC45041
BAZ1A Human Atypical : BAZ BAZ1A
BAZ1B Human Atypical : BAZ BAZ1B
ABR Human Atypical : BCR ABR
BCR Human Atypical : BCR BCR1, CML, D22S11, PHL, D22S662, ALL, FLJ16453, FGFR1/BCR, BCR/FGFR1, BCR
BLVRA Human Atypical : BLVRA BLVRA
BRD2 Human Atypical : BRD KIAA9001, NAT, FSRG1, RING3, D6S113E, FLJ31942, DKFZp686N0336, RNF3, BRD2
BRD3 Human Atypical : BRD RING3L, ORFX, KIAA0043, BRD3
BRD4 Human Atypical : BRD BRD4, MCAP, CAP, HUNKI
BRDT Human Atypical : BRD BRDT, BRD6
Col4A3BP Human Atypical : Col4A3BP Col4A3BP
FASTK Human Atypical : FAST FASTK, FLJ13079, FAST
G11 Human Atypical : G11 RP1, STK19, D6S60, MGC117388, D6S60E, HLA-RP1, G11
GTF2F1 Human Atypical : GTF2F1 GTF2F1
BCKDK Human Atypical : PDHK : BCKDK BCKDK
PDHK1 Human Atypical : PDHK : PDHK PDK1, PDHK1
PDHK2 Human Atypical : PDHK : PDHK PDHK2, PDK2
PDHK3 Human Atypical : PDHK : PDHK PDK3, PDHK3
PDHK4 Human Atypical : PDHK : PDHK PDHK4, PDK4, FLJ40832
ATM Human Atypical : PIKK : ATM TEL1, ATD, ATE, ATDC, ATC, ATA, DKFZp781A0353, ATM, MGC74674, AT1, TELO1, TRIM29
ATR Human Atypical : PIKK : ATR SCKL1, MEC1, ATR, FRP1, SCKL
DNAPK Human Atypical : PIKK : DNAPK p350, DNAPK, HYRC1, DNA-PKcs, DNPK1, HYRC, PRKDC, XRCC7
FRAP Human Atypical : PIKK : FRAP RAFT1, FLJ44809, FRAP, FRAP1, FRAP2, Hs.FRAP1, MTOR, RAPT1, Hs.155952
SMG1 Human Atypical : PIKK : SMG1 KIAA0421, LIP, 61E3.4, SMG1, ATX
TRRAP Human Atypical : PIKK : TRRAP PAF400, TR-AP, STAF40, Tra1, TRRAP, FLJ10671, PAF350/400
RIOK1 Human Atypical : RIO : RIO1 bA288G3.1, RIOK1, MGC12903, AD034, FLJ30006
RIOK2 Human Atypical : RIO : RIO2 RIOK2, FLJ11159
RIOK3 Human Atypical : RIO : RIO3 SUDD, RIOK3, DKFZp779L1370
TAF1 Human Atypical : TAF1 BA2R, TAF1, TAF2A, OF, NSCL2, P250, TAFII250, CCGS, CCG1
TAF1L Human Atypical : TAF1 MGC134910, TAF2A2, TAF1L
TIF1D Human Atypical : TIF1 TIF1D
TIF1a Human Atypical : TIF1 RNF82, TRIM24, TIF1a, hTIF1, TF1A, TIF1ALPHA, TIF1A, TIF1, PTC6
TIF1b Human Atypical : TIF1 TRIM28, KAP1, TIF1b, RNF96, FLJ29029, TIF1B, TF1B
TIF1g Human Atypical : TIF1 FLJ32925, TIF1GAMMA, TRIM33, TIF1G, TIF1g, TIFGAMMA, PTC7, RFG7, TF1G
ADCK3 Mouse Atypical : ABC1 : ABC1-A Cabc1, ADCK3
ADCK4 Mouse Atypical : ABC1 : ABC1-A 0610012P18Rik, ADCK4
ADCK1 Mouse Atypical : ABC1 : ABC1-B 2610005A10Rik, ADCK1
ADCK2 Mouse Atypical : ABC1 : ABC1-C BB006057, ADCK2
ADCK5 Mouse Atypical : ABC1 : ABC1-D ADCK5
AlphaK1 Mouse Atypical : Alpha : Alpha-Unclassified Midori-pending, AlphaK1
AlphaK2 Mouse Atypical : Alpha : Alpha-Unclassified AlphaK2, Hak-pending
AlphaK3 Mouse Atypical : Alpha : Alpha-Unclassified AlphaK3, Lak-pending
ChaK1 Mouse Atypical : Alpha : ChaK Trpm7, ChaK1
ChaK2 Mouse Atypical : Alpha : ChaK ChaK2
eEF2K Mouse Atypical : Alpha : eEF2K eEF2K, Eef2k
BAZ1A Mouse Atypical : BAZ BAZ1A
BAZ1B Mouse Atypical : BAZ BAZ1B
ABR Mouse Atypical : BCR ABR
BCR Mouse Atypical : BCR 5133400C09Rik, BCR
BLVRA Mouse Atypical : BLVRA BLVRA
BRD2 Mouse Atypical : BRD Brd2, BRD2
BRD3 Mouse Atypical : BRD Brd3, BRD3
BRD4 Mouse Atypical : BRD BRD4, WI-11513
BRDT Mouse Atypical : BRD BRDT, Fsrg3
Col4A3BP Mouse Atypical : Col4A3BP Col4A3BP
FASTK Mouse Atypical : FAST FASTK, Fastk
G11 Mouse Atypical : G11 Stk19, G11
GTF2F1 Mouse Atypical : GTF2F1 GTF2F1
BCKDK Mouse Atypical : PDHK : BCKDK Bckdk, BCKDK
PDHK1 Mouse Atypical : PDHK : PDHK PDHK1, D530020C15Rik
PDHK2 Mouse Atypical : PDHK : PDHK PDHK2, Pdk2
PDHK3 Mouse Atypical : PDHK : PDHK Pdk3, PDHK3
PDHK4 Mouse Atypical : PDHK : PDHK PDHK4, Pdk4
ATM Mouse Atypical : PIKK : ATM ATM, Atm
ATR Mouse Atypical : PIKK : ATR Atr, ATR
DNAPK Mouse Atypical : PIKK : DNAPK DNAPK, Prkdc
FRAP Mouse Atypical : PIKK : FRAP Frap1, FRAP
SMG1 Mouse Atypical : PIKK : SMG1 SMG1, C130002K18Rik
TRRAP Mouse Atypical : PIKK : TRRAP AI481500, TRRAP
RIOK1 Mouse Atypical : RIO : RIO1 5430416A05Rik, RIOK1
RIOK2 Mouse Atypical : RIO : RIO2 RIOK2, 2010110K24Rik
RIOK3 Mouse Atypical : RIO : RIO3 Sudd, RIOK3
TAF1 Mouse Atypical : TAF1 B430306D02Rik, TAF1
TIF1D Mouse Atypical : TIF1 TIF1D
TIF1a Mouse Atypical : TIF1 Trim24, TIF1a
TIF1b Mouse Atypical : TIF1 TIF1b, Trim28
TIF1g Mouse Atypical : TIF1 Trim33, TIF1g
ADCK3 Sea Urchin Atypical : ABC1 : ABC1-A SPU_025188, ADCK3, Spk355
ADCK1 Sea Urchin Atypical : ABC1 : ABC1-B Spk034, SPU_014821, ADCK1
ADCK2 Sea Urchin Atypical : ABC1 : ABC1-C SPU_004443, ADCK2, Spk357
ADCK5 Sea Urchin Atypical : ABC1 : ABC1-D SPU_001156, ADCK5, Spk356
eEF2K Sea Urchin Atypical : Alpha : eEF2K eEF2K, Spk035, SPU_011641
BCR Sea Urchin Atypical : BCR SPU_007086, BCR, Spk038
BRD Sea Urchin Atypical : BRD SPU_006720, BRD, Spk039
G11 Sea Urchin Atypical : G11 Spk041, SPU_003032, G11
BCKDK Sea Urchin Atypical : PDHK : BCKDK Spk042, SPU_025160, BCKDK
PDHK Sea Urchin Atypical : PDHK : PDHK Spk043, PDHK, SPU_007376
ATMa Sea Urchin Atypical : PIKK : ATM SPU_011072, SPU_021593, Spk044, SPU_005652, SPU_025176, ATMa
ATR Sea Urchin Atypical : PIKK : ATR SPU_011017, Spk049, ATR
DNAPK Sea Urchin Atypical : PIKK : DNAPK DNAPK, Spk040, SPU_015529
FRAP Sea Urchin Atypical : PIKK : FRAP Spk046, SPU_006053, FRAP
SMG1 Sea Urchin Atypical : PIKK : SMG1 SPU_016754, SMG1, Spk336
TRRAP Sea Urchin Atypical : PIKK : TRRAP Spk058, SPU_000865, TRRAP
RIO1 Sea Urchin Atypical : RIO : RIO1 SPU_004814, Spk050, RIO1
RIO2 Sea Urchin Atypical : RIO : RIO2 RIO2, Spk051, SPU_008717
RIO3 Sea Urchin Atypical : RIO : RIO3 RIO3, Spk052, SPU_005063
TAF1 Sea Urchin Atypical : TAF1 Spk055, SPU_012482, TAF1
TIF1 Sea Urchin Atypical : TIF1 SPU_005708, Spk057, SpEctodermin, TIF1
CG4410 Fruit Fly Atypical : ABC1 : ABC1-A SFO229x, CG4410
CG3608 Fruit Fly Atypical : ABC1 : ABC1-B SFO227x, CG3608
CG7616 Fruit Fly Atypical : ABC1 : ABC1-D SFO230x, CG7616
RhoGAP1A Fruit Fly Atypical : BCR RhoGAP1A
PDK Fruit Fly Atypical : PDHK : PDHK SFO287, CG8808, pyruvate dehydrogenase kinase, DmPdk, PDK, DmPDK
CG6535 Fruit Fly Atypical : PIKK : ATM ATM, SFO291, CG6535
mei-41 Fruit Fly Atypical : PIKK : ATR mus-103, mus103, mus(1)103, mei-195, mus-104, mei-41, mus104, MEI41/FRP1, CG4252, mus(1)104, SFO292, MEI41, Mei-41, fs(1)M37, mei41
TOR Fruit Fly Atypical : PIKK : FRAP l(2)k17004, CT24745, splc, dTOR, CG1389, TOR, CG5092, splc: spliced, spliced, CT16317, CT24817, SFO006, Target of rapamycin, FRAP/TOR, Tor
CG4549 Fruit Fly Atypical : PIKK : SMG1 FRAP-related, SFO293, CG4555, CG4549
CG2905 Fruit Fly Atypical : PIKK : TRRAP CG2905, SFO296
CG11660 Fruit Fly Atypical : RIO : RIO1 SFO302, CG11660
CG11859 Fruit Fly Atypical : RIO : RIO2 SFO303, CG11859
CG3008 Fruit Fly Atypical : RIO : RIO3 SFO301, CG3008
Taf250 Fruit Fly Atypical : TAF1 CG17603, TAF[[II]]250/230, Taf[[II]]250, Taf230, l(3)84Ab, TAF200, TBP-associated factor 250, dTAF230, TFIID 230 kda subunit, dTAFII250, cell lethal, dTAF[[II]]250, TFIID TAF250, cell, EfW1, dTAF[[II]]230, TAF250, TAF[[II]]230, SR3-5, Suppressor of Ras85D 3-5, cel, TAF[[II]]250, TAF230, TAFII-250, BG:DS00004.13, p230, d230, TAF250/230, dTAF250, Taf200, TATA-associated factor 250, SFO306, Taf250, TFIID, TAFII250
bon Fruit Fly Atypical : TIF1 bon
C35D10.4 Nematode worm Atypical : ABC1 : ABC1-A C35D10.4ABC-like, C35D10.4, aSWK431, CE01198, YLC4_CAEEL
D2023.6 Nematode worm Atypical : ABC1 : ABC1-B D2023.6, D2023.6ABC1-family, aSWK432, CE09076
Y32H12A.7 Nematode worm Atypical : ABC1 : ABC1-C Y32H12A_68.a, Y32H12A.7, CE24201, aSWK433
efk-1 Nematode worm Atypical : Alpha : eEF2K efk-1, EEF-2 kinase, F42A10.4, F42A10.4b, CE30787, aSWK435
F13C5.2 Nematode worm Atypical : BRD F13C5.2, aSWK466
F57C7.1b Nematode worm Atypical : BRD F57C7.1b, aSWK465
Y119C1B.8 Nematode worm Atypical : BRD Y119C1B.8, aSWK443, CE25214
aSWK467 Nematode worm Atypical : PDHK : PDHK aSWK467
pdhk-2 Nematode worm Atypical : PDHK : PDHK CE00397, aSWK438, PDK_ce, pdhk-2, ZK370.5
atm-1 Nematode worm Atypical : PIKK : ATM aSWK444, Y48G1BL.2, atm-1, CE30018, Y48G1C_55.a
atl-1 Nematode worm Atypical : PIKK : ATR T06E4.3A, aSWK445, T06E4.3, CE25103, T06E4.3a, atl-1
B0261.2 Nematode worm Atypical : PIKK : FRAP B0261.2, B0261.2a, aSWK446, CE07705, B0261.2A
smg-1 Nematode worm Atypical : PIKK : SMG1 smg-1, CE30258, aSWK447, mab-1, C48B6.6
C47D12.1 Nematode worm Atypical : PIKK : TRRAP C47D12.1, CE05429, aSWK448
M01B12.5 Nematode worm Atypical : RIO : RIO1 M01B12.5, CE31362, aSWK439
aSWK440 Nematode worm Atypical : RIO : RIO2 CE28786, Y105E8B.3, aSWK440
ZK632.3 Nematode worm Atypical : RIO : RIO3 aSWK441, ZK632.3, CE00420
taf-1 Nematode worm Atypical : TAF1 W04A8.7, aSWK442, TFIID/TAF1, taf-1, CE26022
AqueK028 A.queenslandica Atypical : ABC1 : ABC1-A AqueK028
AqueK029 A.queenslandica Atypical : ABC1 : ABC1-B AqueK029
AqueK030 A.queenslandica Atypical : ABC1 : ABC1-C AqueK030
AqueK031 A.queenslandica Atypical : ABC1 : ABC1-D AqueK031
AqueK032 A.queenslandica Atypical : Alpha : Alpha-sponge AqueK032
AqueK033 A.queenslandica Atypical : Alpha : Alpha-sponge AqueK033
AqueK034 A.queenslandica Atypical : Alpha : Alpha-sponge AqueK034
AqueK035 A.queenslandica Atypical : Alpha : Alpha-sponge AqueK035
AqueK036 A.queenslandica Atypical : Alpha : Alpha-sponge AqueK036
AqueK037 A.queenslandica Atypical : Alpha : Alpha-sponge AqueK037
AqueK038 A.queenslandica Atypical : Alpha : Alpha-sponge AqueK038
AqueK039 A.queenslandica Atypical : Alpha : Alpha-sponge AqueK039
AqueK040 A.queenslandica Atypical : Alpha : eEF2K AqueK040
AqueK041 A.queenslandica Atypical : BRD AqueK041
AqueK042 A.queenslandica Atypical : HisK AqueK042
AqueK043 A.queenslandica Atypical : PIKK : ATM AqueK043
AqueK044 A.queenslandica Atypical : PIKK : ATR AqueK044
AqueK045 A.queenslandica Atypical : PIKK : DNAPK AqueK045
AqueK046 A.queenslandica Atypical : PIKK : FRAP AqueK046
AqueK047 A.queenslandica Atypical : PIKK : SMG1 AqueK047
AqueK048 A.queenslandica Atypical : PIKK : TRRAP AqueK048
AqueK049 A.queenslandica Atypical : RIO : RIO1 AqueK049
AqueK050 A.queenslandica Atypical : RIO : RIO2 AqueK050
AqueK051 A.queenslandica Atypical : RIO : RIO3 AqueK051
AqueK052 A.queenslandica Atypical : TAF1 AqueK052
ABC1 Bakers Yeast Atypical : ABC1 : ABC1-A ABC1
YLR253W Bakers Yeast Atypical : ABC1 : ABC1-B YLR253W
YPL109C Bakers Yeast Atypical : ABC1 : ABC1-C YPL109C
SLN1 Bakers Yeast Atypical : HisK SLN1
YIL042C Bakers Yeast Atypical : PDHK : PDHK YIL042C
TEL1 Bakers Yeast Atypical : PIKK : ATM TEL1
MEC1 Bakers Yeast Atypical : PIKK : ATR MEC1
TOR1 Bakers Yeast Atypical : PIKK : FRAP TOR1
TOR2 Bakers Yeast Atypical : PIKK : FRAP TOR2
TRA1 Bakers Yeast Atypical : PIKK : TRRAP TRA1
RIO1 Bakers Yeast Atypical : RIO : RIO1 RIO1
RIO2 Bakers Yeast Atypical : RIO : RIO2 RIO2
TAF1 Bakers Yeast Atypical : TAF1 TAF1
CC1G_11046 C.cinerea Atypical : ABC1 : ABC1-A CC1G_11046
CC1G_14173 C.cinerea Atypical : ABC1 : ABC1-B CC1G_14173
CC1G_15805 C.cinerea Atypical : ABC1 : ABC1-B CC1G_15805
CC1G_01824 C.cinerea Atypical : ABC1 : ABC1-C CC1G_01824
CC1G_00657 C.cinerea Atypical : Alpha : Alpha-Unclassified CC1G_00657
CC1G_02529 C.cinerea Atypical : Alpha : Alpha-Unclassified CC1G_02529
CC1G_06337 C.cinerea Atypical : Alpha : Alpha-Unclassified CC1G_06337
CC1G_07428 C.cinerea Atypical : Alpha : Alpha-Unclassified CC1G_07428
CC1G_08873 C.cinerea Atypical : Alpha : Alpha-Unclassified CC1G_08873
CC1G_10953 C.cinerea Atypical : Alpha : Alpha-Unclassified CC1G_10953
CC1G_11146 C.cinerea Atypical : Alpha : Alpha-Unclassified CC1G_11146
CC1G_12594 C.cinerea Atypical : Alpha : Alpha-Unclassified CC1G_12594
CC1G_14302 C.cinerea Atypical : Alpha : Alpha-Unclassified CC1G_14302
CC1G_14582 C.cinerea Atypical : Alpha : Alpha-Unclassified CC1G_14582
CC1G_02967 C.cinerea Atypical : HisK CC1G_02967
CC1G_05545 C.cinerea Atypical : HisK CC1G_05545
CC1G_13258 C.cinerea Atypical : HisK CC1G_13258
CC1G_14422 C.cinerea Atypical : HisK CC1G_14422
CC1G_00337 C.cinerea Atypical : PDHK : BCKDK CC1G_00337
CC1G_13956 C.cinerea Atypical : PDHK : BCKDK CC1G_13956
CC1G_15212 C.cinerea Atypical : PDHK : PDHK CC1G_15212
CC1G_00839 C.cinerea Atypical : PIKK : ATM CC1G_00839
CC1G_08126 C.cinerea Atypical : PIKK : ATR CC1G_08126
CC1G_00894 C.cinerea Atypical : PIKK : FRAP CC1G_00894
CC1G_06302 C.cinerea Atypical : PIKK : PI3K CC1G_06302
CC1G_04234 C.cinerea Atypical : PIKK : PI4K CC1G_04234
CC1G_13883 C.cinerea Atypical : PIKK : PI4K CC1G_13883
CC1G_00331 C.cinerea Atypical : PIKK : TRRAP CC1G_00331
CC1G_04984 C.cinerea Atypical : RIO : RIO1 CC1G_04984
CC1G_13652 C.cinerea Atypical : RIO : RIO2 CC1G_13652
CC1G_13701 C.cinerea Atypical : TAF1 CC1G_13701
AdckA Slime mold Atypical : ABC1 : ABC1-A DdisK247, DDB0216427, abkA, AdckA
AdckB1 Slime mold Atypical : ABC1 : ABC1-B DDB0229418, AdckB1, abkB, DdisK248
AdckC Slime mold Atypical : ABC1 : ABC1-C DdisK250, AdckC, DDB0220789, abkC
AdckB2 Slime mold Atypical : ABC1 : ABC1-D abkD, DDB0216431, DdisK249, AdckB2
DDB0187708 Slime mold Atypical : AFK DDB0187708, actin fragmin kinase-like protein 3, DdisK251
DDB0190004 Slime mold Atypical : AFK DdisK252, DDB0190004, actin fragmin kinase-like protein 1
DDB0190056 Slime mold Atypical : AFK DDB0190056, actin fragmin kinase-like protein 2, DdisK253
DDB0231760 Slime mold Atypical : AFK actin fragmin kinase, DdisK254, DDB0231760
ak1 Slime mold Atypical : Alpha : Alpha-Unclassified DdisK255, ak1, DDB0220120
MHCK-A Slime mold Atypical : Alpha : MHCK DdisK257, MHCK-A, DDB0216274, mhkA
MHCK-B Slime mold Atypical : Alpha : MHCK DDB0191333, DdisK258, mhkB, MHCK-B
MHCK-C Slime mold Atypical : Alpha : MHCK DDB0216199, mhkC, DdisK259, MHCK-C
MHCK-D Slime mold Atypical : Alpha : MHCK MHCK-D, DDB0220109, mhkD, DdisK260
VwkA Slime mold Atypical : Alpha : VWL VwkA, DdisK256, DDB0216405, vwkA
DDB0220693 Slime mold Atypical : BRD DdisK261, DDB0220693
DDB0220694 Slime mold Atypical : BRD DDB0220694, DdisK262
G11 Slime mold Atypical : G11 DdisK263, DDB0220709, G11
DhkA Slime mold Atypical : HisK DhkA, DdisK264, DDB0215354
DhkB Slime mold Atypical : HisK DDB0215358, DdisK265, DhkB
DhkC Slime mold Atypical : HisK DhkC, DdisK266, DDB0185038
DhkD Slime mold Atypical : HisK DdisK267, DhkD, DDB0215384
DhkE Slime mold Atypical : HisK DDB0191265, DhkE, DdisK268
DhkF Slime mold Atypical : HisK DDB0185098, DdisK269, DhkF
DhkH Slime mold Atypical : HisK DhkH, DdisK270, DDB0219944
DhkI Slime mold Atypical : HisK DhkI, DdisK271, DDB0231984
DhkI_C2d Slime mold Atypical : HisK DhkI_C2d, DDB0185039, DdisK286
DhkJ Slime mold Atypical : HisK DdisK272, DhkJ, DDB0215385
DhkK Slime mold Atypical : HisK DdisK273, DhkK, DDB0214934, smbA
DhkL Slime mold Atypical : HisK DDB0191389, DhkL, DdisK274
DhkM Slime mold Atypical : HisK DhkM, DDB0220020, DdisK275
DokA Slime mold Atypical : HisK DokA, DdisK276, DDB0185194
ATR Slime mold Atypical : PIKK : ATR atr1, DDB0229332, ATR, DdisK277
DNAPK Slime mold Atypical : PIKK : DNAPK DNAPK, DdisK278, DDB0229336c, PRKDC
Tor Slime mold Atypical : PIKK : FRAP Tor, DdisK279, DDB0214908
SMG1 Slime mold Atypical : PIKK : SMG1 DDB0229297, DdisK280, SMG1
TRRAP Slime mold Atypical : PIKK : TRRAP DDB0229338c, DdisK281, tra1, TRRAP
Rio1 Slime mold Atypical : RIO : RIO1 DdisK282, Rio1, DDB0216428
Rio2 Slime mold Atypical : RIO : RIO2 Rio2, DdisK283, DDB0216429
TAF1 Slime mold Atypical : TAF1 TFIID250, DdisK284, DDB0220687, TAF1, TFIID1
30099 Tetrahymena Atypical : ABC1 : ABC1-A 1098, TTHERM_00945200, 30099, PreTt30099, 173.m00045
14263 Tetrahymena Atypical : ABC1 : ABC1-B 3825.m02650, 991, TTHERM_00030320, PreTt14263, 2.m02073, 14263
17637 Tetrahymena Atypical : ABC1 : ABC1-B 1052, 17637, TTHERM_01020700, PreTt17637, 200.m00050, 3756.m00246
23657 Tetrahymena Atypical : ABC1 : ABC1-B 23657, PreTt23657, 988, TTHERM_01197150, 271.m00046
10338 Tetrahymena Atypical : Alpha : Alpha-Unclassified PreTt10338, 10338, 40.m00223, TTHERM_00378840, 80
15769 Tetrahymena Atypical : Alpha : VWL TTHERM_01001500, PreTt15769, 193, 190.m00079, 15769, 3820.m00300
15771 Tetrahymena Atypical : Alpha : VWL 192, 190.m00081, TTHERM_01001520, 3820.m00302, 15771, PreTt15771
24053 Tetrahymena Atypical : Alpha : VWL PreTt24053, 3831.m01507, TTHERM_01090230, 228.m00045, 24053, 110
25428 Tetrahymena Atypical : Alpha : VWL 915, PreTt25428, 25428, TTHERM_00734050, 120.m00086
29299 Tetrahymena Atypical : Alpha : VWL 29299, TTHERM_00259330, 23.m00195, PreTt29299, 802
6257 Tetrahymena Atypical : Alpha : VWL TTHERM_00481250, 375, 58.m00229, PreTt06257, 3719.m00085, 6257
6258 Tetrahymena Atypical : Alpha : VWL TTHERM_00481260, 6258, 3719.m00086, 58.m00230, PreTt06258, 374
7218 Tetrahymena Atypical : Alpha : VWL 7218, TTHERM_00420930, 670, 46.m00273, PreTt07218, 3679.m00123
n558 Tetrahymena Atypical : CAK 3697.m00153, n558, 558
n573 Tetrahymena Atypical : CAK 573, n573, 3694.m00198
n623 Tetrahymena Atypical : CAK 623, 3687.m00120, n623
10472 Tetrahymena Atypical : HisK PreTt10472, 246, 3810.m02035, 10472, TTHERM_00569440, 76.m00174
1075 Tetrahymena Atypical : HisK 336, 1075, 100.m00136, TTHERM_00670510, 3731.m00046, PreTt01075
10844 Tetrahymena Atypical : HisK 10844, 154, TTHERM_00717460, PreTt10844, 3827.m00924, 114.m00079
10845 Tetrahymena Atypical : HisK 153, 10845, TTHERM_00717470, 114.m00080, PreTt10845, 3827.m00925
10868 Tetrahymena Atypical : HisK PreTt10868, 151, TTHERM_00717720, 114.m00103, 3827.m00946, 10868
11424 Tetrahymena Atypical : HisK 3.m01741, 3824.m03179, 1126, PreTt11424, TTHERM_00052440, 11424
11754 Tetrahymena Atypical : HisK TTHERM_00011480, 11754, 1.m00802, PreTt11754, 936
12346 Tetrahymena Atypical : HisK 65.m00164, TTHERM_00522310, PreTt12346, 389, 12346, 3717.m00043
12411 Tetrahymena Atypical : HisK 65.m00229, 3717.m00108, TTHERM_00522960, PreTt12411, 12411, 385
12733 Tetrahymena Atypical : HisK TTHERM_00401880, PreTt12733, 3713.m00078, 12733, 409, 43.m00251
13282 Tetrahymena Atypical : HisK TTHERM_00070920, 4.m00681, 3707.m00316, 443, PreTt13282, 13282
13283 Tetrahymena Atypical : HisK TTHERM_00070930, 3707.m00317, 442, PreTt13283, 13283, 4.m00682
13303 Tetrahymena Atypical : HisK 3707.m00337, 1131, 13303, 4.m00702, PreTt13303, TTHERM_00071130
13539 Tetrahymena Atypical : HisK TTHERM_00415680, PreTt13539, 102, 13539, 3833.m00738, 45.m00184
13760 Tetrahymena Atypical : HisK 866, 13760, 17.m00367, TTHERM_00202880, PreTt13760
14296 Tetrahymena Atypical : HisK TTHERM_00031640, 168, 14296, 3825.m02680, PreTt14296, 2.m02418
14557 Tetrahymena Atypical : HisK TTHERM_00039220, 14557, 2.m02173, 3825.m02924, 160, PreTt14557
14574 Tetrahymena Atypical : HisK PreTt14574, 2.m02258, 158, 14574, TTHERM_00040380, 3825.m02939
15301 Tetrahymena Atypical : HisK 215.m00044, 3809.m00215, TTHERM_01055470, 15301, PreTt15301, 251
15306 Tetrahymena Atypical : HisK 3809.m00220, PreTt15306, 15306, TTHERM_01055520, 250, 215.m00049
15326 Tetrahymena Atypical : HisK 15326, 215.m00069, PreTt15326, 3809.m00237, TTHERM_01055720, 968
15614 Tetrahymena Atypical : HisK 15614, PreTt15614, 589, TTHERM_00295040, 27.m00274, 3692.m00077
15795 Tetrahymena Atypical : HisK 3727.m00011, 93.m00091, TTHERM_00646890, 15795, 347, PreTt15795
15969 Tetrahymena Atypical : HisK 741, 15969, TTHERM_00320520, PreTt15969, 32.m00213
16029 Tetrahymena Atypical : HisK 16029, PreTt16029, 736, 32.m00273, TTHERM_00323100
16246 Tetrahymena Atypical : HisK 1085, TTHERM_00842610, 3741.m00043, 147.m00098, PreTt16246, 16246
16249 Tetrahymena Atypical : HisK TTHERM_00842640, 307, 3741.m00046, 16249, PreTt16249, 147.m00101
16839 Tetrahymena Atypical : HisK 112.m00083, 921, PreTt16839, TTHERM_00711790, 16839
17177 Tetrahymena Atypical : HisK PreTt17177, 191.m00037, 17177, 277, 3761.m00231, TTHERM_01002570
17200 Tetrahymena Atypical : HisK 17200, PreTt17200, 276, TTHERM_01002800, 191.m00060, 3761.m00252
17202 Tetrahymena Atypical : HisK 17202, PreTt17202, 275, 3761.m00254, 191.m00062, TTHERM_01002820
17203 Tetrahymena Atypical : HisK 17203, PreTt17203, 274, 3761.m00255, TTHERM_01002830, 191.m00063
17204 Tetrahymena Atypical : HisK PreTt17204, TTHERM_01002840, 17204, 273, 191.m00064, 3761.m00256
17211 Tetrahymena Atypical : HisK 1070, PreTt17211, 191.m00071, 3761.m00262, 17211, TTHERM_01002910
17212 Tetrahymena Atypical : HisK n.17212, 1151, TTHERM_01002920, PreTt17212, 191.m00072, 17212
18664 Tetrahymena Atypical : HisK 55.m00219, TTHERM_00467620, 18664, PreTt18664, 3710.m00068, 424
19275 Tetrahymena Atypical : HisK 3691.m00052, TTHERM_00299800, PreTt19275, 28.m00234, 19275, 598
19671 Tetrahymena Atypical : HisK 174.m00055, 678, TTHERM_00947510, 3678.m00020, PreTt19671, 19671
19862 Tetrahymena Atypical : HisK 3830.m00514, 68.m00151, TTHERM_00532040, 122, 19862, PreTt19862
19891 Tetrahymena Atypical : HisK TTHERM_00532330, 68.m00180, 121, PreTt19891, 19891, 3830.m00545
21169 Tetrahymena Atypical : HisK PreTt21169, 21169, TTHERM_00922900, 164.m00062, 878
21980 Tetrahymena Atypical : HisK 1026, 21980, TTHERM_00896090, PreTt21980, 159.m00088
22059 Tetrahymena Atypical : HisK 83.m00128, 636, PreTt22059, 3685.m00020, TTHERM_00599930, 22059
22113 Tetrahymena Atypical : HisK 3685.m00074, 22113, 631, 83.m00182, PreTt22113, TTHERM_00600500
22114 Tetrahymena Atypical : HisK 3685.m00075, 22114, 1048, 83.m00183, TTHERM_00600510, PreTt22114
22136 Tetrahymena Atypical : HisK 630, PreTt22136, 3685.m00097, TTHERM_00600730, 83.m00205, 22136
22236 Tetrahymena Atypical : HisK TTHERM_00216110, 22236, PreTt22236, 18.m00262, 515, 3701.m00024
22277 Tetrahymena Atypical : HisK 18.m00303, 3701.m00063, 1134, TTHERM_00218500, 22277, PreTt22277
22512 Tetrahymena Atypical : HisK 1120, PreTt22512, TTHERM_00470980, 3686.m00059, 56.m00216, 22512
23233 Tetrahymena Atypical : HisK 1090, PreTt23233, 23233, 135.m00084, TTHERM_00797940
25571 Tetrahymena Atypical : HisK TTHERM_00784670, 215, 3813.m01648, PreTt25571, 131.m00144, 25571
25684 Tetrahymena Atypical : HisK 155, PreTt25684, TTHERM_00583470, 79.m00198, 3827.m00914, 25684
26487 Tetrahymena Atypical : HisK PreTt26487, 3831.m01588, TTHERM_00433440, 48.m00250, 106, 26487
26654 Tetrahymena Atypical : HisK 3702.m00075, TTHERM_00142480, PreTt26654, 11.m00351, 498, 26654
28479 Tetrahymena Atypical : HisK 13.m00438, 3829.m01296, 127, TTHERM_00160870, 28479, PreTt28479
28692 Tetrahymena Atypical : HisK PreTt28692, 578, 3693.m00108, TTHERM_00373780, 39.m00265, 28692
2892 Tetrahymena Atypical : HisK 107.m00072, 3753.m00366, 2892, TTHERM_00693090, PreTt02892, 287
29191 Tetrahymena Atypical : HisK PreTt29191, 30, 29191, TTHERM_00550830, 72.m00114
30008 Tetrahymena Atypical : HisK 138.m00128, PreTt30008, TTHERM_00813020, 902, 30008
3209 Tetrahymena Atypical : HisK 69.m00251, 3718.m00112, PreTt03209, 3209, 1105, TTHERM_00537230
3312 Tetrahymena Atypical : HisK 312, 3740.m00035, PreTt03312, 126.m00110, 3312, TTHERM_00765200
4106 Tetrahymena Atypical : HisK 80.m00152, PreTt04106, 691, 3675.m00050, TTHERM_00584990, 4106
4112 Tetrahymena Atypical : HisK 3675.m00056, TTHERM_00585050, PreTt04112, 80.m00158, 4112, 688
4145 Tetrahymena Atypical : HisK 4145, PreTt04145, 1115, 80.m00191, TTHERM_00585390, 3675.m00089
4146 Tetrahymena Atypical : HisK TTHERM_00585400, 4146, PreTt04146, 3675.m00090, 80.m00192, 685
4594 Tetrahymena Atypical : HisK 3748.m00304, 197.m00068, 1071, TTHERM_01014640, 4594, PreTt04594
5265 Tetrahymena Atypical : HisK 5265, 1022, 36.m00229, TTHERM_00348530, PreTt05265, 3703.m00091
5266 Tetrahymena Atypical : HisK 5266, 36.m00230, 3703.m00092, PreTt05266, TTHERM_00348540, 484
5989 Tetrahymena Atypical : HisK TTHERM_00334440, PreTt05989, 5989, 34.m00226, 1006, 3689.m00024
6037 Tetrahymena Atypical : HisK 1075, TTHERM_00335940, PreTt06037, 3689.m00071, 34.m00274, 6037
6390 Tetrahymena Atypical : HisK 1025, TTHERM_00526520, PreTt06390, 6390, 66.m00189, 3722.m00047
6570 Tetrahymena Atypical : HisK 6570, PreTt06570, 89.m00164, TTHERM_00630570, 111, 3831.m01465
6574 Tetrahymena Atypical : HisK 89.m00168, 1050, 6574, TTHERM_00630610, PreTt06574, 3831.m01469
6859 Tetrahymena Atypical : HisK 1044, TTHERM_00495940, 6859, 3715.m00005, 62.m00143, PreTt06859
6877 Tetrahymena Atypical : HisK 3715.m00022, PreTt06877, 401, 6877, TTHERM_00497110, 62.m00161
7076 Tetrahymena Atypical : HisK 7076, PreTt07076, 163.m00078, 3754.m00281, TTHERM_00920790, 286
7183 Tetrahymena Atypical : HisK 672, TTHERM_00420580, 7183, PreTt07183, 46.m00238, 3679.m00088
7820 Tetrahymena Atypical : HisK PreTt07820, 7820, 852, TTHERM_00989300, 185.m00041
7838 Tetrahymena Atypical : HisK 7838, 185.m00059, TTHERM_00989480, 850, PreTt07838
7982 Tetrahymena Atypical : HisK 1040, PreTt07982, 63.m00160, 3716.m00014, 7982, TTHERM_00499390
7983 Tetrahymena Atypical : HisK PreTt07983, 63.m00161, 7983, 3716.m00015, 398, TTHERM_00499400
8067 Tetrahymena Atypical : HisK TTHERM_00502280, 3716.m00097, 8067, 63.m00245, 392, PreTt08067
8442 Tetrahymena Atypical : HisK PreTt08442, 369.m00008, TTHERM_01401740, 974, 8442
n566 Tetrahymena Atypical : HisK n566, 566, 3696.m00002
n619 Tetrahymena Atypical : HisK 3688.m00036, n619, 619
n596 Tetrahymena Atypical : PI3 : PI4 3691.m00090, n596, 596
13773 Tetrahymena Atypical : PI3K : PI4K 13773, 17.m00380, 865, PreTt13773, TTHERM_00203010
20618 Tetrahymena Atypical : PI3K : PI4K 20618, 532, PreTt20618, TTHERM_00147600, 12.m00292, 3700.m00015
20619 Tetrahymena Atypical : PI3K : PI4K 12.m00293, 20619, 3700.m00016, 531, PreTt20619, TTHERM_00147610
29569 Tetrahymena Atypical : PI3K : PI4K PreTt29569, TTHERM_01008650, 194.m00025, 29569, 830
n131 Tetrahymena Atypical : PI3K : PI4K 131, n131, 3829.m01194
n29 Tetrahymena Atypical : PI3K : PI4K n29, 72.m00167, 29
n502 Tetrahymena Atypical : PI3K : PI4K n502, 3701.m01490, 502
n508 Tetrahymena Atypical : PI3K : PI4K n508, 3701.m00158, 508
n545 Tetrahymena Atypical : PI3K : PI4K n545, 3698.m01713, 545
n679 Tetrahymena Atypical : PI3K : PI4K 3677.m00078, n679, 679
n73 Tetrahymena Atypical : PI3K : PI4K 41.m00302, 73, n73
n737 Tetrahymena Atypical : PI3K : PI4K 32.m00265, 737, n737
n8 Tetrahymena Atypical : PI3K : PI4K n8, 96.m00094, 8
n858 Tetrahymena Atypical : PI3K : PI4K 858, 175.m00071, n858
11147 Tetrahymena Atypical : RIO : RIO1 11147, TTHERM_00046680, PreTt11147, 3.m01919, 1116, 3824.m02908
27105 Tetrahymena Atypical : RIO : RIO2 8.m00365, 27105, 3812.m02402, TTHERM_00112910, 1096, PreTt27105
6605 Tetrahymena Atypical : TAF1 TTHERM_00193220, 16.m00261, 6605, PreTt06605, 1100
LmjF34.3900 L.major Atypical : PDHK : BCKDK LmajK012, LmjF34.3900
LmjF20.0280 L.major Atypical : PDHK : PDHK LmajK013, LmjF20.0280
LmjF24.0010 L.major Atypical : PDHK : PDHK LmajK014, LmjF24.0010
TVAG_035090 T.vaginalis Atypical : TAF1 TvagK1034, TVAG_035090
TVAG_211830 T.vaginalis Atypical : TAF1 TvagK1036, TVAG_211830
TVAG_407770 T.vaginalis Atypical : TAF1 TvagK1035, TVAG_407770
TVAG_407780 T.vaginalis Atypical : TAF1 TvagK1037, TVAG_407780
TVAG_490860 T.vaginalis Atypical : TAF1 TVAG_490860, TvagK1033
ABC1-A S.moellendorffii Atypical : ABC1 : ABC1-A ABC1-A
ABC1-B_a S.moellendorffii Atypical : ABC1 : ABC1-B ABC1-B_a
ABC1-B_b S.moellendorffii Atypical : ABC1 : ABC1-B ABC1-B_b
ABC1-B-p1_a-1 S.moellendorffii Atypical : ABC1 : ABC1-B-plant1 ABC1-B-p1_a-1
ABC1-B-p1_a-2 S.moellendorffii Atypical : ABC1 : ABC1-B-plant1 ABC1-B-p1_a-2
ABC1-B-p1_b-1 S.moellendorffii Atypical : ABC1 : ABC1-B-plant1 ABC1-B-p1_b-1
ABC1-B-p1_b-2 S.moellendorffii Atypical : ABC1 : ABC1-B-plant1 ABC1-B-p1_b-2
ABC1-B-p1_c S.moellendorffii Atypical : ABC1 : ABC1-B-plant1 ABC1-B-p1_c
ABC1-B-p1_d S.moellendorffii Atypical : ABC1 : ABC1-B-plant1 ABC1-B-p1_d
ABC1-C-1 S.moellendorffii Atypical : ABC1 : ABC1-C ABC1-C-1
ABC1-C-2 S.moellendorffii Atypical : ABC1 : ABC1-C ABC1-C-2
ABC1-D_a S.moellendorffii Atypical : ABC1 : ABC1-D ABC1-D_a
ABC1-D_b S.moellendorffii Atypical : ABC1 : ABC1-D ABC1-D_b
ABC1-E_a S.moellendorffii Atypical : ABC1 : ABC1-E ABC1-E_a
ABC1-E_b S.moellendorffii Atypical : ABC1 : ABC1-E ABC1-E_b
ABC1-F_a S.moellendorffii Atypical : ABC1 : ABC1-F ABC1-F_a
ABC1-F_b S.moellendorffii Atypical : ABC1 : ABC1-F ABC1-F_b
ABC1-F_c S.moellendorffii Atypical : ABC1 : ABC1-F ABC1-F_c
ABC1-F_d S.moellendorffii Atypical : ABC1 : ABC1-F ABC1-F_d
ABC1-F_e S.moellendorffii Atypical : ABC1 : ABC1-F ABC1-F_e
ABC1-G S.moellendorffii Atypical : ABC1 : ABC1-G ABC1-G
ABC1-H S.moellendorffii Atypical : ABC1 : ABC1-H ABC1-H
HisK_a S.moellendorffii Atypical : HisK HisK_a
HisK_b S.moellendorffii Atypical : HisK HisK_b
HisK_c S.moellendorffii Atypical : HisK HisK_c
HisK_d S.moellendorffii Atypical : HisK HisK_d
HisK_e S.moellendorffii Atypical : HisK HisK_e
HisK_f S.moellendorffii Atypical : HisK HisK_f
HisK_g S.moellendorffii Atypical : HisK HisK_g
HisK_h S.moellendorffii Atypical : HisK HisK_h
HisK_i S.moellendorffii Atypical : HisK HisK_i
HisK_j S.moellendorffii Atypical : HisK HisK_j
HisK_l-1 S.moellendorffii Atypical : HisK HisK_l-1
HisK_l-2 S.moellendorffii Atypical : HisK HisK_l-2
HisK_m S.moellendorffii Atypical : HisK HisK_m
HisK_n S.moellendorffii Atypical : HisK HisK_n
HisK_o S.moellendorffii Atypical : HisK HisK_o
HisK_p S.moellendorffii Atypical : HisK HisK_p
HisK_q S.moellendorffii Atypical : HisK HisK_q
ATM S.moellendorffii Atypical : PIKK : ATM ATM
ATR S.moellendorffii Atypical : PIKK : ATR ATR
DNAPK S.moellendorffii Atypical : PIKK : DNAPK DNAPK
FRAP S.moellendorffii Atypical : PIKK : FRAP FRAP
SMG1 S.moellendorffii Atypical : PIKK : SMG1 SMG1
RIO1-1 S.moellendorffii Atypical : RIO : RIO1 RIO1-1
RIO1-2 S.moellendorffii Atypical : RIO : RIO1 RIO1-2
RIO2-1 S.moellendorffii Atypical : RIO : RIO2 RIO2-1
RIO2-2 S.moellendorffii Atypical : RIO : RIO2 RIO2-2
TAF1-1 S.moellendorffii Atypical : TAF1 TAF1-1
TAF1-2 S.moellendorffii Atypical : TAF1 TAF1-2